Tid for variasjon

Etter en fantastisk sommer går dagene over i høst og både dagslys og temperaturer endrer seg. Mange av oss ser frem til tepper, stearinlys og stemningsfulle kvelder. Denne våren og sommeren har det skjedd mye. Og, veldig mye har vært positivt!

SAFE har gjennomført en vellykket konflikt, om en kan bruke det ordet. Konflikt er siste utvei, men må det gjøres, er det viktig at det blir ryddig og tydelig gjennomført.

Fra medlemmene var signalet utvetydig: SAFE gir ikke fra seg opparbeidede rettigheter, full støtte til konflikten! Så tydelige tilbakemeldinger gjør en konflikt selvfølgelig enklere å håndtere. Les mer om hvorfor og resultatet på side 10.

SAFE har dessverre vært nødt til å trekke NR (Norges Rederiforbund) til arbeidsretten flere ganger denne våren. At SAFE ikke godtar forringelse av tariffavtalen vår, nyere tolkninger som gir dårligere vilkår for de ansatte, gjør dessverre veien dit kort når NR til stadighet utfordrer. I disse sakene var Arbeidsretten enig med SAFE sin tolkning! Les mer om de viktige sakene på side 4.