Dyktige tillitsvalgte er alfa og omega

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein

SAFE og HMS på ONS: Ja, Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa, bekreftet forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst under et intervju på Ptils stand på ONS.  

Petroleumstilsynet, Ptil, hadde daglige dybdeintervjuer med utvalgte personer under årets oljemesse ONS. Først ut var SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Tirsdag var det generalsekretær i Verdens naturfond, Bård Vegard Solhjells tur, deretter kom Kristin Kragseth, Point Resources og kommende leder av det nye selskapet Vår Energi. Ptil avsluttet med sin egen direktør, Anne Myhrvold.

Gode spørsmål ga et godt samtalegrunnlag

Inger Anda, Ptils direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, hadde en rekke spørsmål til Hilde-Marit Rysst. Blant annet ble det en spennende prat rundt disse sakene: Hvordan synes du at bransjen har klart seg gjennom stormen?

Hva har vi mistet i det opprørte havet – både ut fra arbeidstakerperspektivet og generelt?

Hva er det mest positive som har kommet ut av nedgangsperioden?

Hvordan opplever du situasjonen per i dag – og hva er de viktigste kampsakene for SAFE framover?

Blir sikkerheten og arbeidstakerne godt ivaretatt gjennom slike perioder som vi har lagt bak oss (og til dels står i ennå)?

Nedgangstidene i oljeindustrien er fortsatt et viktig tema, og konsekvensene for SAFE ble selvsagt også tatt opp.

Vi har og merket nedgangen i form av reduksjon i medlemsmassen, bekreftet Hilde-Marit Rysst.

– Den nære kontakten vi har hatt med familier hvor mor eller far er blitt oppsagt, har gitt oss tunge opplevelse.

Nå er heldigvis flere av våre oppsagte medlemmer tilbake i jobb i igjen. Samtidig ser vi at mange finner seg jobb utenfor oljeindustrien. Disse ønsker ikke å bytte en ny, trygg tilværelse med en usikker oljejobb hvor de kanskje blir oppsagt på nytt etter et par år.

Gode arbeidsrammer for tillitsvalgte og verneombud ble diskutert. I en tid hvor tonen fra arbeidsgiversiden stadig blir tøffere, er det viktig å ha dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene.

– Våre tillitsvalgte er oljearbeidere, ikke advokater eller jurister. Arbeidsgiverne skjerper formalitetskravene til oss, uten at de stiller samme krav til seg selv. Det fører til at terskelen ofte blir for høy for å ta opp krav og kritikk til arbeidsmiljøet. Saker som angår arbeidsmiljø og sikkerhet og som har behov for bedre løsninger, kan fort bli liggende urørt.

Den norske modellen og faren for rasering av dette unike trepartssamarbeidet ble poengtert av Rysst, og som nevnt innledningsvis, ble Ptils mulighet for å reagere raskere og skarpere, også tatt opp i intervjurunden.

– Vårt system bygger på at vi skal bukke og akseptere når Ptil gir pålegg. Når enkelte bedrifter tror de bare kan velge vekk en Ptil-melding som om det var en vanlig epost, kan ikke Ptil fortsette å være snill og grei. På dette området er det nødvendig at Ptil setter foten ned, sa Hilde-Marit Rysst.

Hilde Marit Rysst på ONS
Hilde Marit Rysst på ONS