Siste utgave

«Hot summer» i SAFE

Lederen

Tid for variasjon

Etter en fantastisk sommer går dagene over i høst og både dagslys og temperaturer endrer seg. Mange av oss ser frem til tepper, stearinlys og stemningsfulle kvelder. Denne våren og sommeren har det skjedd mye. Og, veldig mye har vært positivt!

SAFE har gjennomført en vellykket konflikt, om en kan bruke det ordet. Konflikt er siste utvei, men må det gjøres, er det viktig at det blir ryddig og tydelig gjennomført.

Fra medlemmene var signalet utvetydig: SAFE gir ikke fra seg opparbeidede rettigheter, full støtte til konflikten! Så tydelige tilbakemeldinger gjør en konflikt selvfølgelig enklere å håndtere. Les mer om hvorfor og resultatet på side 10.

SAFE har dessverre vært nødt til å trekke NR (Norges Rederiforbund) til arbeidsretten flere ganger denne våren. At SAFE ikke godtar forringelse av tariffavtalen vår, nyere tolkninger som gir dårligere vilkår for de ansatte, gjør dessverre veien dit kort når NR til stadighet utfordrer. I disse sakene var Arbeidsretten enig med SAFE sin tolkning! Les mer om de viktige sakene på side 4.

Artikkeloversikt

Rasering av tariffavtalene!

Et enstemmig områdeutvalg rederi i SAFE er svært, svært bekymret over Industri Energi-tillitsvalgte som signerer på bedriftsavtaler som undergraver NR-avtalen.

Slett ingen meningsløs streik!

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim
Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim

Point + Eni = Vår energi

Sammenslåingen av Point og Eni gir grunnlag for en sterk fagforening.

Hilde-Marit Rysst er åpen for gode replikker
Hilde-Marit Rysst er åpen for gode replikker

Gode debatter på landsmøtet

Landsmøtet i SAFE som ble avholdt 20. og 21. juni poengterte viktigheten av å styrke tariffavtalene våre.

Hilde Marit Rysst på ONS
Hilde Marit Rysst på ONS

Dyktige tillitsvalgte er alfa og omega

SAFE og HMS på ONS: Ja, Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa, bekreftet forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst under et intervju på Ptils stand på ONS.

Peter Alexander Hansen representerte SAFE ved blomsternedleggelsen
Peter Alexander Hansen representerte SAFE ved blomsternedleggelsen

Storulykken må aldri glemmes

På 30-årsdagen for Piper Alpha-ulykken ble det arrangert en fin minneparkering i roseparken, North Sea Memorial Rosegarden.

Broen til framtida, paneldebatt om olje
Broen til framtida, paneldebatt om olje

Broen til framtida

Per i dag er broen til framtida bygget på olje, for ikke å si av olje. Diskusjonen om alternativer ble en interessant debatt med konstruktive innspill og krav om ressurser til forskning for å ha en mulighet til omstilling.

Erik Stendal, advokatfullmektig i Legal 24
Erik Stendal, advokatfullmektig i Legal 24

Reklamasjonsfrist

I jussens verden er det sjeldent lurt å være taus – er du stille og passiv kan du heller ikke regne med noen endringer.

Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE
Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE

Fortinnsrett etter nedbemanningsprosesser

I olje- og energibransjen har vi hatt flere år preget av lav oljepris, sviktende oppdrag, samt bekymring i forhold til fremtidig ordretilgang.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.