Kan du dette?

 1. Hvilket år ble Kroatia en selvstendig stat?
 2. I hvilket land ligger byen Nis?
 3. Hvilken norsk politiker ga ut memoarbøkene «Styrt fra Moskva» og «I gode og onde dager»?
 4. Hvilket år invaderte Sovjet-Unionen Tsjekkoslovakia?
 5. Hvem har skrevet romanen «mørke midt på dagen?»
 6. Hvilken filosof sto for utsagnet «panta rei»?
 7. Hvilket amerikansk band var bergenseren Rune Walle medlem av en periode?
 8. Hva var Little Richards etternavn?
 9. Hva er trombose?
 10. Hvilken italiensk by heter Florence på engelsk?
 11. Hva het grunnleggeren av speiderbevegelsen?
 12. Hvilket år ble Venstre og Det liberale folkepartiet slått sammen til ett parti?
 13. Hvor gammel ble Fats Domino som døde i fjor?
 14. Hva er ramadan?
 15. Hva heter den italienske byen som ligger på grensen til Kroatia?
 16. Hvilket økenavn hadde den amerikanske countryartisten som egentlig het William Orville til fornavn og mellomnavn?
 17. Hvilken engelsk tittel har den John Steinbeck-romanen som heter «Dagdrivergjengen» på norsk?
 18. Hva betyr det kristne symbolet som på latin heter «agnus dei»?
 19. Hva betyr paradigme?
 20. Hvilken tørket frukt har navn etter en by?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz