YS-konferansen 2016: Diskuterer den norske modellen

Tekst: Liv Hilde Hansen, YS

Hvordan vi skal møte omstillingen er en viktig og nasjonal samtale, mener YS-lederen. I dag skal representanter for 17 YS-forbund, organisasjoner i arbeids- og samfunnslivet og YS’ samarbeidspartnere og leverandører diskutere fremtiden for den norske modellen og samarbeid for omstilling.

– Omstilling har vært et gjennomgangsbegrep i politikken og samfunnslivet de siste årene. Det er en viktig, nasjonal samtale. Og vi vet ganske mye om hvilke utfordringer vi kan vente oss, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS-konferansen 2016.

– Vi vet at olje- og gassnæringen mest sannsynlig kommer til å bidra med langt mindre til fellesskapet, både i form av lavere inntekter, lavere investeringer og et lavere antall arbeidsplasser. Vi vet at flere av oss lever lenger, med dyrere pensjoner. Vi vet at vi må slippe ut betydelig mindre CO2 for å unngå ubotelig skade på kloden vår, sa Berland.

– Samtidig ser vi at makrotrender som digitalisering, robotisering og sterkere internasjonal konkurranse vil påvirke oss sterkere og sterkere – både som privatpersoner og arbeidstakere, mente hun.

– Med dagens YS-konferanse har vi et ønske om å sette søkelyset på en del av omstillingsdebatten som ikke løftes så ofte; hvordan vi skal videreutvikle den norske samarbeidsmodellen i møte med en ny tid, sa Berland.

– Det er først nå, når pilene snur og endringene kommer raskere og raskere at vi ser hvor godt rustet vi egentlig er. Og det er nå vi må utvikle verktøyene som skal ta oss igjennom de neste tiårene, sa hun.

Jorunn Berland på YS-konferansen 2016. Foto Astrid Hellwig.
Jorunn Berland på YS-konferansen 2016. Foto Astrid Hellwig.