Tilbakeblikk

Hilde-Marit Rysst er for tida sykemeldt. Hennes leder er denne gangen derfor erstattet med klipp fra forbundsstyrets beretning til landsmøtet som avholdes 2. og 3. november på Clarion Hotel Air på Sola.

Vi trenger fortsatt fossil energi

At industriens aktivitetsnivå over en periode har vært usunt høyt, var det mange som mente. Denne dype bølgedalen vi nå er nede i, oppleves både urettferdig og for ekstremt. Den setter bransjen vår mange tiår tilbake, og vi vil som nasjon få store utfordringer ved å erstatte tapt kompetanse, arbeidskraft og produksjonsnivå. Dette har landet vårt båret så fantastiske frukter av. At deler av det politisk miljøet og befolkningen hevder at vi kan (og må) stanse all fossil energiproduksjon, skaper selvfølgelig utfordringer for vår bransje, når vi krever tiltak og satsing for å avhjelpe situasjonen. SAFE er klar over at fossil energi vil ta slutt, derav navnet også, men det finnes ingen fornybar energi som er bærekraftig og som er i nærheten av å kunne tilfredsstille dagens behov for energi til verden. I tillegg vet vi at dette behovet øker! Det er en særdeles liten del av befolkningen som ønsker seg tilbake til hest og kjerre, og et samfunn uten plast. Det vil bli et faktum, om en slutter å produsere energi på norsk sokkel, og eventuelt henter energien fra kull og atomkraft. Det gagner i alle fall ikke miljøet!