Kryssord

Send løsningen på kryssordet inn til SAFE, PB. 145 – Sentrum, 4001 Stavanger, innen 15. november og merk konvolutten «Kryssord».

Husk navn og adresse, og si om du ønsker:

  1. Gavekort i bokhandel
  2. Gavekort i sportsbutikk

Riktig løsning på kryssordet kommer i neste utgave av SAFE magasinet.

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord

Løsning til kryssord 1-16

Løsning kryssord 2-16
Løsning kryssord 2-16