Arendalsuka ble en god uke for SAFE

Tekst: Owe Ingemann Waltherzøe, redigert: Mette Møllerop. Foto: Ole Gunnar Rasmussen

SAFE var aktiv arrangør under Arendalsuka 2016. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra eksterne og interne deltagere kan vi konkludere med at dette var en ubetinget suksess, skriver Owe Ingemann Walterzøe, organisasjonssekretær i SAFE, i sin oppsummering av dagene i sørlandsbyen.

Waltherzøe trekker fram flere sider ved Arendalsuka som ble positivt tatt imot både av folk som besøkte SAFE-aktiviteter, stand og debatt.

SAFE markedsførte seg på en meget positiv måte ved å arrangere en egen debatt om miljøpolitikk i lys av oljeindustrien. Vi inviterte klubbleder Terje Enes, klubbleder i SAFE i Statoil, representant for næringen, Norsk olje og gass, (NOG) ved administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst og leder av miljøbevegelsen Bellona ved Frederic Hauge. I tillegg deltok Høyre og Miljøpartiet De Grønne ved henholdsvis Siri Meling og Une Aina Bastholm. Det ble en frisk debatt, ikke så uventet ettersom hovedspørsmålet som ble stilt var: Grønt skifte – en trussel mot olje-Norge?».

NRK/ TV2 journalisten Oddvar Stenstrøm ledet debatten på en profesjonell måte og i tråd med vår «bestilling». Vi ønsket en reell debatt med «temperatur», ikke en rekke innlegg fra «menigheten», slik noen arrangementer har en tendens til å bære preg av.  Både SAFE og tilhørerne satte pris på utfordringene som kom på bordet.

Det ble plassert høyttalere både inne og ute slik at publikum utenfor også kunne høre. Allerede en time før arrangementet startet, skjønte vi at det kom til å bli bra med folk i lokalet. Det kom så mange folk at betjeningen til tider hadde problemer med håndtere mengden mennesker. Daglig leder av restauranten var svært overasket, og hadde bemannet noe lavt, innrømmet han. Debatten ble som bestilt, friske, skarpe uttalelser fra alle hold, og ikke uventet tok Frederic Hauge og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen «mye plass». Men vår egen klubbleder i Statoil, Terje Enes var også på banen i debatten, og leverte meget godt. Det samme gjorde forbundsleder Hilde-Marit Rysst og Miljøpartiet De Grønnes Une Aina Bastholm idet de stilte spørsmål ved hverandres synspunkter ved å henholdsvis foreslå å legge ned, eller å fortsette å ta ut fossilt brennstoff. Debatten ble frisk, men inneholdt også litt humor, og godt humør preget arrangementet. Debatten ble avsluttet med spørsmål fra salen.

Debattleder uttalte i etterkant at dette var noe av det bedre som var arrangert under Arendalsuka. Tilbakemeldingene fra Greenpeace, Bellona, NOG, medlemmer, politikere og øvrig publikum gav oss, stemmer godt med våre egne subjektive vurderinger.

Seilbåt i havna

SAFE disponerte en større seilbåt under hele uka. Den fikk maksimal plassering i indre Pollen (Arendal havn), og ble et populært møtested. Båten var behørig dekorert med SAFE- flagg i riggen. Dette gjorde sitt til at SAFE fikk markedsført seg på en fin måte. Det var nærmest umulig å ikke legge merke til det som etter hvert ble «SAFE-båten» på folkemunne.

SAFE var den første organisasjonen som la en seilbåt innerst i havnen (under Arendalsuka i2015). I år fulgte flere vårt eksempel, noe som gjorde at innerste delen av Pollen ble enda mer attraktivt for publikum. De største mediene, som NRK og TV2, brukte sågar båten som bakgrunn for sine intervjuobjekter, noe som medførte at SAFE- flaggene ble en god bakgrunn for tv-reportasjene. Dessuten fikk vi ofte besøk fra medlemmer som var stolte over å se SAFE sette sitt fotavtrykk i bybildet, og fra folk som ville ha informasjon om SAFE, også med tanke på å melde seg inn hos oss. Båten ble for øvrig brukt som overnattingsted for SAFE sine sentrale tillitsvalgte samt andre deltakere. I tillegg ble det leid overnattingsted for øvrige deltagere fra klubbene. Vi var totalt 10 personer som representerte SAFE under Arendalsuka.

 Godt forberedt

Vi var godt forberedte da Arendalsuka startet.  Programmet var finlest og vi hadde blinket ut debattene vi ønsket å delta på og innleggene vi ville holde. Forbundsleder Hilde-Marit var dessuten invitert til en rekke arrangementer, også som paneldeltager, det gjorde dagene hennes relativt hektiske. Den første dagen ble også brukt til å markedsføre vårt eget arrangement i gatene, og folk ble invitert til Big Horn Steakhouse klokka 19 dagen etter.  Det var der vår debatt ble holdt.

Tirsdagen hadde SAFE fått tid i YS-teltet til å bemanne en av standene. Det var også svært vellykket. En rekke nysgjerrige mennesker kom og ville høre mer om forbundet og oljeindustrien. Flere ønsket og å diskutere oljepolitikk. Det setter vi pris på! Standsantrekket ble valgt med omhu. Vi benyttet anledningen til å kle oss i like hvite SAFE t-skjorter og delte ut en rekke nyttige reklameartikler, som blant annet refleksvester til å ha i bilen. Som kjent: Be SAFE – Be Happy!

En mottakelse om bord i SAFE-båten der vi inviterte andre forbund, politikere, medlemmer og samarbeidspartnere til «mingling» et par timer, ble også godt mottatt. Det gjentar vi absolutt neste gang.

Neste år

SAFE er allerede i gang med å planlegge Arendalsuka 2017. Det er et stortingsvalgår, og Arendalsuka forventes å bli en av de viktigste arenaene for oppstarten av valgkampen med mye mediaoppmerksomhet. Her blir det ekstra viktig å være ute i god tid. Selv om tema for neste års debatt skal være aktuelt og derfor ligger måneder fram i tid, er det likevel lurt å sette i gang tankerekken/diskusjonen om aktuelle temaer.

Vi klarer å holde utgiftene til Arendalsuka på et minimum. Først og fremst er det takket være beskjedne krav og god dugnadsånd.

Derfor; tusen takk til alle som stilte opp og gjorde uka til et svært vellykket arrangement for SAFE.

Sten Atle Jølle
Sten Atle Jølle
Terje Enes
Terje Enes
Bernt Hodne
Bernt Hodne
Fra debatten med Oddvar Stenstrøm som møteleder
Fra debatten med Oddvar Stenstrøm som møteleder
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst
Arvid Skines, Sten Atle Jølle og Terje Enes.
Arvid Skines, Sten Atle Jølle og Terje Enes.