Historisk resultat på Esso Slagen

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Det går så det suser på Slagenanlegget til Esso, men viljen til å dele overskuddet med dem som skaper det, er liten.

I de sentrale forhandlingene hevdet arbeidsgiverne at det var viktig å ta hensyn til frontfagene, forteller 2. nestleder, for tida fungerende leder i SAFE i Esso Slagen, Bjørn Arild Hansen.

Argumentene som ble brukt dreide seg om den samfunnsmessige betydningen av å holde seg innenfor frontfagets rammer.

Frontfagene fikk 2,4 prosent. Tilbudet til medlemmene var langt mindre, kun 1,3 prosent i generelt tillegg, med en ramme på 2 prosent.

– Ledelsen hos oss begrunnet tilbudet med usikkerhet framover. De sa at selv om det går veldig bra her på Slagen, er resultatet skjørt på grunn av vannrabatten.

Hva innebærer vannrabatten?

– Enkelt fortalt har det sammenheng med vanskelige råvarer. Når feltene begynner å bli gamle, blir det mer saltvann i oljen. Slagen er et lite raffineri sammenliknet med de store raffineriene ute i verden. Disse sitter på mye mer komplekst utstyr, til gjengjeld er vi omstillingsvillige. Vannrabatten er fin, og den gjør at vi er konkurransedyktige, men vannrabatten varer ikke evig.

Det er altså en utenforliggende faktor som raffineriet ikke bestemmer over. Det er klubben også enig med ledelsen i. Samtidig er det økonomiske resultatet for fjoråret det beste Esso Slagen noen gang har hatt.

– Det er tidenes beste resultat, og overskuddet øker hver eneste måned i år. Det gjør at vi i hvert fall burde kunne følge frontfagene. Med sterk prisvekst og gode resultater er det etter vår mening ikke urimelig å kreve at vi skal få det samme som øvrige arbeidstakere.

Brudd

Brudd i forhandlingene for landanleggene er et faktum, og meklingsdato var satt til 6. oktober.

– Vi imøteser meklingen med spenning, sier Bjørn Arild Hansen.

Det er brudd på alle landanleggene i SAFE, og det blir felles mekling for disse. Landanleggene har for øvrig streikerett.

– Vi går ikke rundt og håper på streik, om noen skulle tro det. Konflikt er en form for «kollektiv selvskading», men samtidig skal en konflikt koste, og er konflikt den eneste utveien, blir det slik.

Forståelse for situasjonen

Medlemmene på Slagen, 115 i tallet, slutter opp om klubbstyrets beslutning om ikke å godta forhandlingsresultatet.

– Vi har hatt to medlemsmøter om dette, og rundt 80 av medlemmene har vært tilstede.

Har dere tro på at meklingen vil gi et brukbart resultat?

– Vi håper det, men vi tar ingen resultater på forskudd.

Bjørn Arild Hansen på områdeutvalgsmøte land
Bjørn Arild Hansen på områdeutvalgsmøte land
Bjørn Arild Hansen
Bjørn Arild Hansen