Fordreid omtale av streikeresultatet

Tekst: Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

Følgende leserinnlegg ble sendt til Stavanger Aftenblad etter Industri Energis utallige angrep på SAFE etter streiken i brønnserviceområdet.

Under overskriften «Oljeservice-streiken er over – kan tjene opptil 199.000 mer på ti år» lar Stavanger Aftenblad 11.oktober LO-forbundet Industri Energi (IE) bruke avisen som høyttaler for å tegne et fordreid bilde av virkeligheten.

Overskriften henviser til IEs påstand i artikkelen om at «en fagarbeider over ti år vil kunne tjene opptil 199.000 kroner mer på deres oppgjør enn på oppgjøret i SAFE.»

Beskjedent resultat

Det er forstemmende at avisen ikke tar seg bryet med å la SAFE, som angrepet part, få svare på slike mildt sagt finurlige regnestykker. Avisen velger også å overse SAFEs pressemelding som svarer på påstandene, og lar heller IE være herre over «fakta».

Realiteten er at forskjellen mellom SAFEs og IEs avtale er 50 øre på nattillegget – etter tre ukers streik.

Kreativ regning

Regnestykket om at en fagarbeider vil kunne tjene opptil 199.000 kroner mer i en tiårsperiode med IEs avtale, sammenliknet med SAFEs resultat, er i beste fall tariffoppgjørets mest kreative regnestykke. Dette regnestykket forutsetter nemlig at SAFE unnlater å forhandle lønn for sine medlemmer framover. Jeg kan forsikre IE – og alle andre – om at SAFE vil forhandle lønn for sine medlemmer også i framtiden.

I 2016 utgjorde ansiennitetstillegget 10.544 kroner i snitt for arbeidstakerne på matrisen. Det Industri Energi i realiteten har gjort, er å forhandle bort ansiennitetstillegget mot et generelt tillegg på 9.100 kroner til alle på lønnsmatrisen – som er inkludert sokkeltillegg og feriepenger.  Med denne løsningen – innenfor samme rammen som SAFEs oppgjør – ivaretar ikke IE arbeidstakere utenfor lønnsmatrisen. Det er oppsiktsvekkende med tanke på IEs argumentasjon og kritikk av SAFEs forhandlingsresultat i sommer og høst.

Rolf Onarheim, klubbleder i Baker Hughes til høyre, og Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE i brønnserviceområdet, er begge enige om at Industri Energis angrep svekker brønnserviceområdet i forhold til arbeidsgiverne.
Rolf Onarheim, klubbleder i Baker Hughes til høyre, og Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE i brønnserviceområdet, er begge enige om at Industri Energis angrep svekker brønnserviceområdet i forhold til arbeidsgiverne.
Rolf Onarheim
Rolf Onarheim
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen