Siste utgave

Arbeidsmiljøet skal være
«Fullt forsvarlig»

SAFE HMS-konferanse
12.-13. juni

Lederen

Sommeren er på vei, og med den, hektiske dager

Det er tariffoppgjør, landsmøte, HMS-konferanse, årsmøter og dessverre, mange organisatoriske møter.

I løpet av dette halvåret har SAFE sentralt vært tilstede på en rekke årsmøter. Det er alltid kjekt å komme ut til klubber og møte tillitsvalgte og medlemmer. Da får vi høre siste nytt om hvordan livet er i den «virkelige verden». Tett kontakt med den spisse enden er viktig for oss, så å delta i klubbene og besøke arbeidsplasser prioriteres.

Med våren kommer lønnsforhandlinger, og per nå er det sentrale oppgjøret mellom YS og NHO ferdig. Der ble resultatet en ramme på 3,2 prosent. Frontfaget blir av arbeidsgiver ofte pekt på som et normgivende resultat, som ikke skal utfordres. SAFE ser på frontfaget som et resultat som tas med i forhandlingene, men ikke som et mål, det er heller et utgangspunkt. SAFE forhandler ut fra vår bransje og dens rammer og resultater. Det var også utgangspunktet vårt da vi møtte Norsk olje og gass til forhandlinger 7. mai for operatør, boring og forpleining. Dessverre ønsker ikke NOG å anerkjenne de ansatte for den innsatsen de har bidradd med de siste årene, så når siste tilbud ble forelagt oss, var veien kort til å melde ifra om at vi ikke kan akseptere tilbudet.
SAFE møter NOG igjen til forhandlinger på brønnserviceområdet den 14. mai. Vårt utgangspunkt for forhandlinger er det samme. Reallønnsvekst og anerkjennelse for det våre kollegaer har bidradd med i disse siste årene.

Artikkeloversikt

Trond Cato Fylling. Foto: Privat
Trond Cato Fylling. Foto: Privat

Kjemper for norsk mat på plattformene

Det meste av kjøttet som spises i Nordsjøen, er importert. Det prøver hovedtillitsvalgt Trond Cato Fylling å få slutt på.

Kai Morten Anda
Kai Morten Anda

Ekstra kompetanse på SAFE-huset

Som saksbehandler fram til 2020 har SAFE vært så heldig å få klubblederen i SAFE i Sodexo, Kai Morten Anda, inn på huset i en 50 prosents stilling.

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

«Fullt forsvarlig»

SAFE HMS-utvalg inviterer igjen til en todagers konferanse som er åpen for alle, om helse, miljø og sikkerhet. Tidspunktet er 12.-13. juni 2019. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig».

Fra venstre: Erik Neverdal, Trond Arvid Larsen, Anette Vassdal, Hilde-Marit Rysst, Gøran Furseth (klubbleder Ormen Lange),Roy Erling Furre og Raymond Midtgård (klubbleder Mongstad)
Fra venstre: Erik Neverdal, Trond Arvid Larsen, Anette Vassdal, Hilde-Marit Rysst, Gøran Furseth (klubbleder Ormen Lange),Roy Erling Furre og Raymond Midtgård (klubbleder Mongstad)

Hva gjør Ptil etter Riksrevisjonens rapport?

Mandag 13. mai hadde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kontrollhøring etter Riksrevisjonens granskning av Petroleumstilsynet.

Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS i SAFE
Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS i SAFE

HMS-vår i SAFE

Den største HMS-saken denne våren, er HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» som står på side 8 til 11. Parallelt finnes en lang rekke viktige HMS-saker som 2019 har «arvet» fra fjoråret, og saker som ikke avsluttes, men følges opp år etter år.

Bjørn Vidar Lerøen. Foto: Privat
Bjørn Vidar Lerøen. Foto: Privat

Oljeindustri med svak gasstrategi

Det oljenasjonen Norge kanskje trenger mest av alt er en gasstrategi, i alle fall hvis vi skal opprettholde de posisjoner vi har oppnådd i det europeiske gassmarkedet siden den første norske gassen ble ilandført i Emden i Tyskland i 1977.

Hilde-Marit Rysst besøker Island Frontier. Foto: SAFE i TIOS
Hilde-Marit Rysst besøker Island Frontier. Foto: SAFE i TIOS

Tilhørighet, ja hva er tilhørighet?

Er det bare forsikringer, «kalde fakta» og rettigheter, eller er det også verdier, samhold, personer?
Når det gjelder «kalde fakta», så er tariffavtaler vesentlig.

Advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage førte saken for SAFE i tingretten.
Advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage førte saken for SAFE i tingretten.

Virksomhetsoverdragelse i Bergen tingrett endte med tap

Et flertall av rettens medlemmer mente det ikke forelå virksomhetsoverdragelse. Dommen er anket med grunnlag i feil bevisvurdering og rettsanvendelse på dette punktet.

Vardafjell. Foto: Fredric Møllerop
Vardafjell. Foto: Fredric Møllerop

Er vindturbinindustri på land et grønt alternativ?

SAFE er en sammenslutning av fagorganiserte i energisektoren. Bør vi ikke da ha en mening om andre energikilder enn bare olje og gass? Vindturbinindustri, for eksempel?

Vegard Haugen, advokat Legal24 Advokatfirma
Vegard Haugen, advokat Legal24 Advokatfirma

Utvidet dekning under advokatforsikringen – bruksretter

I forbindelse med endring av vilkår fra 1. januar 2019 har dekningsområde for SAFE-medlemmer med advokatforsikring blitt utvidet. Man kan nå også få rådgivning blant annet i saker som gjelder bruksretter frem til det blir tvist i saken.

Øyvind Vidhammer, advokat (H) i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Øyvind Vidhammer, advokat (H) i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Det juridiske hjørnet

SAFE har en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Oslo som gjelder bistand til medlemmer som rammes av yrkesskade/yrkessykdom. Advokat Øyvind Vidhammer tar i denne spalten opp noen grunnleggende vilkår for å få godkjent en yrkesskade/yrkessykdom.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.