Sommeren er på vei, og med den, hektiske dager

Det er tariffoppgjør, landsmøte, HMS-konferanse, årsmøter og dessverre, mange organisatoriske møter.

I løpet av dette halvåret har SAFE sentralt vært tilstede på en rekke årsmøter. Det er alltid kjekt å komme ut til klubber og møte tillitsvalgte og medlemmer. Da får vi høre siste nytt om hvordan livet er i den «virkelige verden». Tett kontakt med den spisse enden er viktig for oss, så å delta i klubbene og besøke arbeidsplasser prioriteres.

Med våren kommer lønnsforhandlinger, og per nå er det sentrale oppgjøret mellom YS og NHO ferdig. Der ble resultatet en ramme på 3,2 prosent. Frontfaget blir av arbeidsgiver ofte pekt på som et normgivende resultat, som ikke skal utfordres. SAFE ser på frontfaget som et resultat som tas med i forhandlingene, men ikke som et mål, det er heller et utgangspunkt. SAFE forhandler ut fra vår bransje og dens rammer og resultater. Det var også utgangspunktet vårt da vi møtte Norsk olje og gass til forhandlinger 7. mai for operatør, boring og forpleining. Dessverre ønsker ikke NOG å anerkjenne de ansatte for den innsatsen de har bidradd med de siste årene, så når siste tilbud ble forelagt oss, var veien kort til å melde ifra om at vi ikke kan akseptere tilbudet.
SAFE møter NOG igjen til forhandlinger på brønnserviceområdet den 14. mai. Vårt utgangspunkt for forhandlinger er det samme. Reallønnsvekst og anerkjennelse for det våre kollegaer har bidradd med i disse siste årene.