Kan du dette?

 1. Hvilken norsk politiker ga i 2013 ut en memoarbok som har sammenfallende tittel med et skuespill av Henrik Ibsen?
 2. Hva er den felles tittelen?
 3. Hvilken by i USA har fått økenavnet «Windy City»?
 4. Hvilken engelsk tittel har den norske julesangen «Glade jul»?
 5. Hva heter NKPs ungdomsorganisasjon?
 6. Hvilken norsk lyriker ble født 18. oktober 1939?
 7. Hvilken amerikansk singer/songwriter var opphavsmann til sangene «The Pusher» (Steppenwolf) og «Joy To The World» (Three Dog Night)?
 8. Hvor mange linjer består diktformen limerick av?
 9. Hvilken bygning i USA heter det samme som en geometrisk figur?
 10. Hva betyr «kyrie eleison»?
 11. Hva er «perpetuum mobile»?
 12. Hva er fusel?
 13. Hvilket dyr er en kudu?
 14. Hvilket insekt overfører sovesyke?
 15. Hva betyr rustikk?
 16. Hva kalles en sogneprest som danner bindeleddet mellom kirkestyrelsen og prestene?
 17. Hva het jazzstilen som oppstod i New York i 1940-årene?
 18. Hva betyr satyriasis?
 19. Hva slags fugl er en vaktel?
 20. Hvor finnes anakondaen?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz