Ekstra kompetanse på SAFE-huset

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Som saksbehandler fram til 2020 har SAFE vært så heldig å få klubblederen i SAFE i Sodexo, Kai Morten Anda, inn på huset i en 50 prosents stilling.

Helt konkret hvilke arbeidsoppgaver Kai Morten Anda skal ha, er foreløpig ikke satt på papiret, men han skal jobbe som saksbehandler og støtte for forbundssekretærene, og det er nok tariffavdelingen som er den mest «trengende».

Med den saksmengden tariffavdelingen har, med presset på tillitsvalgte og klubber, og den manglende respekten for lov- og avtaleverk som særlig Norges Rederiforbund, NR, er eksponent for, er det naturlig at hjelpen settes inn her.

Med sin lange erfaring trenger neppe den nye saksbehandleren særlig mye opplæring for å gå inn i denne jobben.

Nei, det gjør jeg nok ikke, sier Kai Morten.

– Du er jo også saksbehandler når du er klubbleder, og selv om jeg ikke har jobbet med alle de forskjellige tariffavtalene tidligere, er likevel likheten og overføringsverdien mellom disse stor. I mange tilfeller er nok svar og løsninger på problemstillinger i et tariffområde, ganske likt de øvrige områdene. Uansett vil den lange erfaringen med å lese og vurdere tariffavtaler gi en «myk» overgang til saksbehandlerstillingen.

Blir det rart å være saksbehandler i et kollegium sentralt sammenliknet med klubblederjobben?

– Jeg har jo ikke vært helt alene som klubbleder heller. Jeg har et styre rundt meg, selv om mye arbeid selvfølgelig faller på den som er leder. Samtidig er det en positiv utfordring å være sammen med flere folk på heltid som jobber med det samme som meg. Dette blir kjempespennende, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene.

I havet på jobb igjen

Tap av kontrakter i Sodexo førte til at flere av Kai Mortens medlemmer fikk overført jobbene sine til andre forpleiningsselskap. Det medførte at heltidsvervet ble til et halvtidsverv. Kai Morten dro dermed ut i havet som renholdsoperatør igjen, i 50 prosents stilling.

– Det var kjekt å komme ut igjen, og jeg tror og det er sundt for oss som er tillitsvalgte på land, å få en føling med arbeidshverdagen til medlemmene våre.

Kai Morten rakk bare tre turer før han endte i SAFE sentralt, men syns likevel turene ga ham nyttig informasjon.

– Nå er det SAFEs oppgaver som skal ha fokus, sammen med de oppgavene jeg har som klubbleder på halvtid.

Som halvtids saksbehandler og halvtids klubbleder, er muligheten stor for at begge stillingene får stor glede av den synergieffekten som dette vil gi.

Startet klubb på slutten av nittitallet

Kai Morten startet i sin tid OFS-klubben i Kelvin Norge. Den er forløperen til SAFE i Sodexo, via diverse fusjoner og oppkjøp. Klubbleder har Kai Morten vært i rundt ti år. Som tillitsvalgt har han vært aktiv i over 20 år. På grunn av forpleiningskontrakter både på faste og flytende installasjoner, har han spesielt god erfaring med tariffavtalene til både NR og Norsk olje og gass, altså sokkelavtalen.

Han har heller ikke veldig lang vei til jobb.

– Jeg er bosatt i Sandnes, på Ganddal, og det er stedet i mitt hjerte. Her trivs vi, både familien min og jeg, og det er et godt utgangspunkt for både arbeid og fritid å bo midt i Rogaland med nærhet til både arbeidsplasser, fjord, strender og fjell.

For øvrig er fotballklubben Ganddal jenter 12 år, også i Kai Mortens hjerte…

Kai Morten Anda
Kai Morten Anda