Kjemper for norsk mat på plattformene

Tekst: Linda Sunde, journalist i Bondebladet. Artikkelen sto først på trykk i Bondebladet 2. mai 2019. Foto: Mette Møllerop.

Det meste av kjøttet som spises i Nordsjøen, er importert. Det prøver hovedtillitsvalgt Trond Cato Fylling å få slutt på.

Trond Cato Fylling er kjøkkensjef på Heidrun på Haltenbanken. I 32 år har han jobbet i Equinor, tidligere Statoil. Nå har han sett seg lei på én ting: Kjøttet han tilbereder, er hovedsakelig importert.

– Hvorfor skal vi hente kjøtt fra Brasil og Argentina, spør han.

I dag blir rundt 80 prosent av kjøttet Equinor bruker på sokkelen, importert fra utlandet. Det kan de importere tollfritt, ifølge regelverket.

Vil være pådriver

Fylling er hovedtillitsvalgt for SAFE Sokkel Equinor, en fagforening med 1800 medlemmer. Sammen med tillitsvalgt Roger Fimland Maurstad la han fram et forslag på årsmøtet deres i mars.

Det ble vedtatt med akklamasjon.

I vedtaket står det at «Årsmøtet 2019 i SAFE Sokkel Equinor oppfordrer vårt styre til å være en pådriver for at Equinor skal tilstrebe seg å bruke mest mulig norsk kjøtt og råvarer på alle våre installasjoner på sokkelen. Dette for å støtte og styrke norske produsenter og distriktene, og redusere klimafotavtrykket på en bærekraftig måte. Dette vil også ha en stor verdi for vårt omdømme.»

Ifølge vedtaket vil dette også gi dem mat av bedre kvalitet og med en betydelig større matsikkerhet.

Et tonn hver dag

– Dette er i startgropa, sier Fylling, som nå skal jobbe videre med saken.

På et styremøte i slutten av mai skal han legge fram en presentasjon om temaet og hva som bør skje videre.

Fylling sitter selv i styret.

Resolusjonen pålegger styret å jobbe aktivt med denne saken, peker han på.

– Hva ønsker du å oppnå?

– At vi handler norsk når norsk landbruk har kapasitet nok. Jeg forventer ikke at norsk landbruk skal klare å fôre oss med absolutt alt vi trenger av kjøttvarer, men der produksjonen er stor nok, vil jeg handle norsk. Vi bruker et tonn kjøttvarer på Equinors rigger hver dag, forteller han.

– Skal være et gode for hele landet

At de forbruker så mye kjøtt, gjør samtidig at de har mulighet til å bety en forskjell for landbruket, peker Fylling på.

– Det er en forferdelig trist utvikling at bruk blir lagt ned. Det er fiske og jordbruk som har bygd samfunnet vårt. Oljeaktiviteten skal komme alle til gode, og være et gode for hele landet, ikke bare for basene langs kysten, men for distriktene generelt, sier han.

Om norsk sokkel går over til norsk kjøtt, kan kanskje bøndene utnytte produksjonskapasiteten sin bedre, håper han.

Selv lager han mat til 260 arbeidsfolk hver dag. Han forteller at de snakker mer og mer om norske råvarer.

– Det som har trigget det, er klimasaken. Når vi forteller hvor maten kommer fra, spør folk: Hvorfor importerer vi derfra? Jeg hører kolleger spør hverandre: Hvorfor kjøper vi ikke norsk? Er det ikke på tide?

– Jeg tror helt klart at det vil ha en positiv klang i miljøet her om vi går over til mer norsk. Vi er alle interesserte i å støtte opp om det nære og kjære rundt oss. I tillegg innbiller jeg meg at vi har større kontroll på mattryggheten i Norge enn i Uruguay og Brasil, sier Fylling.

Mener staten bør komme med krav

Han føler seg sikker på at grunnen til at Equinor importerer så mye kjøtt, er rent økonomisk.

– Jeg kan ikke skjønne hvilken annen grunn det skulle være til at vi holder på slik. Det handler om pris, sier Fylling.

– Å gå over til norsk vil koste Equinor en del ekstra. Men om vi mener noe med klima og miljø, har det en pris. Så er spørsmålet om vi er villige til å ta den kostnaden. Jeg mener vi bør være det, sier han.

– Vi må bare akseptere at det er det det koster. Vi har råd til det. Oljenæringa skal komme hele landet til gode. Så sant norsk landbruk kan levere, bør alle som opererer på sokkelen, handle norsk, sier Fylling.

– Bør staten kreve det?

– Ja, jeg syns det. Dette kan ikke være opp til hver enkelt aktør. Da blir det prisen som avgjør. Men jeg håper at myndighetene vil være med på et spleiselag, for en overgang til norsk mat vil drive opp kostnadene for bedriften, sier han.

– Hva bør myndighetene gjøre?

– De bør gå i dialog med bransjen, og så må vi i fellesskap komme fram til retningslinjer og pålegg for hvordan man driver på norsk sokkel. Dette må gjelde alle operatører, ikke bare Equinor. Man kan ikke pålegge den ene aktøren større kostnader enn de andre, sier Trond Cato Fylling.

– Bør være et klimatiltak

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt for SAFE i Equinor sokkel.

Som konserntillitsvalgt har han jobben sin på land, men han har lang fartstid fra plattform.

– Jeg har vært med og båret noen tonn med frossen sau fra New Zealand, forteller han.

Han stiller spørsmål ved praksisen, og mener den bør endres.

– Hvorfor skal maten reise over hele verden, når en del av produktene kan kjøpes i nærheten? Vi produserer mye bra mat i Norge, sier Teige.

– Vi er veldig opptatt av klimaavtrykket vårt, som hvilken fart vi bruker på båtene, og at vi skal bruke videomøterom så vi slipper å fly til Oslo for et møte. Vi har en rekke tiltak for å kutte klimautslipp. Dette burde også vært et tiltak. Skal man kjøpe norsk mat, eller skal maten reise rundt jorda? Vi burde favorisere norsk mat, slik vi favoriserer norsk arbeidskraft, sier Teige.

Han startet i oljebransjen for 35 år siden.

– Det har vært mye import, hele tiden. Vi burde favorisert norsk mat. Dette må vi klare, sier Bjørn Asle Teige.

Equinor: Har gode innkjøpsordninger i dag

– Jeg ser ikke noen ulemper ved norsk kjøtt, snarere tvert imot, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor. Men 80 prosent av kjøttet de kjøper, er importert.

Equinor står for om lag 70 prosent av den norske olje- og gassproduksjonen, og har 3500–4000 personer offshore til enhver tid.

De kjøper inn mat for 220 millioner kroner i året, i hovedsak via Kraemer Maritime, en norsk skipshandler med base i Tromsø.

20 prosent av kjøttet Equinor kjøper, er norsk kjøtt fra Nortura og Toma, mens 80 prosent er importert via Unil.

100 prosent av meierivarene og eggene er norske.

– Vi er opptatt av å ha gode produkter og konkurransedyktige priser. Per nå har vi denne fordelingen, sier Morten Eek, pressetalsmann for norsk sokkel fra Equinor.

– Jeg tror ikke vi skiller oss ut på noen som helst måte fra andre som driver med forpleining og catering. Vi følger regelverket. Vi har fritak for særavgifter og for toll, slik regelverket er for skip i utfart eller oljerelatert virksomhet. Vi er opptatt av gode varer til en god pris, sier han.

– Har ikke Norge gode varer?

– Jo, og derfor kjøper vi inn mye norsk.

– Hvilke ulemper har norsk kjøtt for dere?

– Jeg ser ikke noen ulemper ved norsk kjøtt, snarere tvert imot. Vi har gode erfaringer med det. Men jeg tror ikke vi skiller oss fra andre virksomheter som driver med catering og forpleining.

– Dere har en høy prosent importert kjøtt. Er det prisen som er utslagsgivende?

– Jeg vil ikke gi noen mer spesifikk begrunnelse enn at vi er opptatt og kvalitet og pris, og føler at vi har løst det på en god måte. Vi har mye norsk kjøtt, og alle meieriproduktene er norske.

– Hva syns du om initiativet fra Safe Sokkel Equinor om å være en pådriver for at Equinor skal tilstrebe seg å bruke mest mulig norsk kjøtt og råvarer på alle installasjoner på sokkelen?

– Jeg tenker at det er flott å se at det er engasjement rundt maten vi serverer. Vi opplever at vi har høy kvalitet, og det vil vi fortsatt ivareta.

– Vil dere i framtiden kjøpe mer norsk mat?

– Vi vil gjøre vurderingene våre ut fra de innkjøpsordningene som er etablert. Vi opplever å ha gode innkjøpsordninger i dag, sier Morten Eek fra Equinor.

Trond Cato Fylling. Foto: Privat
Trond Cato Fylling. Foto: Privat
Roger Maurstad. Foto: Privat
Roger Maurstad. Foto: Privat
Morten Eek. Foto: Ole J. Bratland, Equinor
Morten Eek. Foto: Ole J. Bratland, Equinor
Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor
Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor