Trygghet i din hverdag – SAFE advokatforsikring

Tekst: Silje Aune Gammelli, Administrasjonssjef Legal 24 Advokatfirma

Har du og din samboer lenge tenkt på å få skrevet en samboerkontrakt?

Har du og din samboer/ektefelle mine, dine og våre barn, som dere ønsker å sikre i fremtiden?

Har du vært inne på tanken å få utarbeidet et testament?

Har du en leieboer som gjentatte ganger ikke betaler husleien?

Har du en håndverker som ikke har utført arbeidet som avtalt?

Sitter du inne med en av disse problemstillingene eller andre, da må du ta kontakt med en av våre advokater i Lega24 advokatfirma for bistand.

Som SAFE- medlem har du en Advokatforsikring hvor du har 15 timer årlig juridisk rådgivende bistand. I tillegg til 15 timer med årlig juridisk rådgivende bistand, har du også rett til juridisk bistand ved tvist. Bistanden ved tvist gjelder opp til hele 3 000 000,- pr forsikringstilfelle pr år.

Familien din er også dekket

Det er ikke bare du som medlem som er dekket under forsikringen. Forsikringen gjelder også for husstanden. Med dette menes at din kone/samboer og deres barn under 20 år, som bor hjemme, også kan benytte seg av forsikringen.

Våre advokater håndterer daglig saker innenfor familierett og arverett. Samfunnet viser en økning i antall samlivsbrudd. Hvert år opplever rundt 30.000 barn at foreldrene går fra hverandre. I 2/3 av tilfellene er det snakk om skilsmisse, de resterende gjelder samboerskap. (kilde:ssb). Dette skaper ofte behov for bistand med det økonomiske oppgjøret og i foreldretvister om fast bosted og samvær.

Vi ser også at det er økende behov for bistand til opprettelse av testament og annen arveplanlegging. Dette gjelder også bistand etter dødsfallet har funnet sted hvor mange trenger rådgivning blant annet til hvordan praktiske forhold skal håndteres, hvordan fordelingen skal skje etter arveloven/testament og om gjenlevende skal velge uskifte eller skifte.

Vi opplever at når medlemmene trenger bistand i slike belastende situasjoner, oppleves denne ordningen som en stor trygghet å ha i ryggen. Våre advokater er sterke på fagområdene og er genuint interessert i å hjelpe til å løse din sak på best mulig måte, i den situasjonen du og/eller din familie måtte være oppe i.

Kjøp av varer og tjenester

I tillegg til familierettslige problemstillinger dekker også nettopp forsikringen juridiske bistand dersom man har en problemstilling eller en tvist vedrørende kjøp/salg av bil/båt m.m., forbrukerkjøp og håndverkertjenester.

Forbrukerrådets statistikk viser at konfliktnivået blant privatpersoner har økt de siste årene, hvor kjøp og salg av biler topper listen. Dette er fordi slike kjøp har en høy innkjøpskostnad og er helt nødvendig for mange i hverdagen.

Fast eiendom

Hvis du skulle være så uheldig å komme i en konflikt med naboen, eller du er leietaker eller utleier i et leieforhold hvor det har oppstått noen problemer, vil du også kunne få bistand fra advokatene i Legal24 advokatfirma.

Dekningsområdet under forsikringen utvides fra 1.1.19, særlig i forhold til fast eiendom, se under. Dette gjør at vi nå kan yte rådgivning i det fleste saker som gjelder fast eiendomsrettsforhold. I de tilfellene hvor disse sakene blir tvist vil man ofte ha en rettshjelpsdekning i sin bolig-/innboforsikring fra tvistetidspunktet. På denne måten er man dermed i de fleste saker dekket av en forsikring som tar størstedelen av kostandene under hele prosessen.

SAFE medlemmets beste

Vi jobber tett med SAFE for å tilpasse vilkårene til deg som medlem, nettopp for å styrke at forsikringen faktisk dekker ditt praktiske behov. Det vil derfor fra 1.1.19 gjøres følgende endringer i forsikringen:

  • Økning i antall rådgivningstimer fra 15 timer til 20 timer
  • Rådgivning i saker som gjelder fast eiendom utvides til å inkludere saker vedrørende
    • servitutter (veirett, vannrett, bruksrett, båtrett o.l)
    • festeavtaler
  • Saker etter barneloven er begrenset til èn tvist pr barn initiert av sikrede selv
  • Dokumentasjonskravet ved førerkortbeslag er tatt ut, dette vil derfor ikke være et krav lengre når man trenger bistand.
  • ID- tyveri tas ut, fordi dette har de fleste dekket via sin innboforsikring

Har du et juridisk problem, ta kontakt med en av våre advokater enten på tlf. 21 51 98 30, tastevalg 2 eller epost safe@legal24.no

Silje Aune Gammelli
Silje Aune Gammelli