Med begge hendene på rattet

Tekst: vetle Daler. Foto: Scanpix.

Han har en fortid som ambulansearbeider, og har de siste årene vært leder i YS-forbundet Delta. Nå har Erik Kollerud tatt skrittet helt til topps i YS med ambisjoner om å endre hovedorganisasjonen.

– Det er gøy å lykkes med lønnsforhandlinger, men jeg kan love deg at meningen med arbeidet blir annerledes når man lykkes med å redde et liv.

Erik Kollerud lener seg fram i stolen. Han er nylig valgt til ny leder i YS, og inviterer til kaffe i YS-bygget på Grønland i Oslo. Vi snakker om hans yrkeskarriere, som startet på bensinstasjonen i Drammen. Etter utallige salg av bensin og motorolje utdannet han seg til ambulansearbeider, og det var her karrieren startet for alvor. I jobben ved Buskerud Sentralsykehus i Drammen kom han i kontakt med fagbevegelsen. Fra å være plasstillitsvalgt for ambulansearbeiderne gikk ferden videre via hovedtillitsvalgt og konserntillitsvalgt, til jobben som nestleder og leder i Delta.

Savner miljøet

Erik Kollerud innrømmer at han til tider savner miljøet på ambulansestasjonen.
– Man kommer så tett på kollegaene, man lever nærmest sammen, med vakter til alle døgnets tider. Dessuten gjør du jobben når du er på jobb, så går du hjem uten at noe ligger og venter til neste dag. Når vakten er over, overlater du bilen til andre og du trenger ikke å tenke på jobb før neste gang du skal på vakt. Det er en vesentlig forskjell fra den type jobb jeg har nå hvor oppgavene er der til de er løst, uavhengig av arbeidstid. I jobben jeg har nå, er det dessuten ingen krise hvis vi stopper opp og tenker oss litt om, planlegger, legger strategier, puster rolig og tenker «hva er lurt nå?».

Det er særlig én viktig lærdom den nye YS-lederen har med seg fra tiden bak rattet i ambulansen.
– Man blir god til å lære mennesker å kjenne, fordi man kommer opp i så mange ulike og spesielle situasjoner. Jeg er vant til å prate om det meste med ukjente. Ambulansearbeider er et yrke hvor du blir veldig selvstendig. Når du står på et ulykkessted, kan du kun stole på deg selv og makkeren, forteller han.

Flere møteplasser

Som leder i YS har Erik Kollerud med seg hele to makkere, nemlig 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og 2. nestleder Monica A. Paulsen. Erik er klar på at det å lede YS ikke er noe soloshow.
– Dette er et prosjekt vi tre og forbundene er sammen om, understreker han.

Det som også er nytt, er at 1. nestleder er frikjøpt på heltid. Det gir større politisk kapasitet i hovedorganisasjonen.

– Vi har en ambisjon om å endre YS, få til mer samarbeid og benytte ressursene i hele felleskapet bedre. Da trenger vi flere møteplasser, og vi trenger å bygge mer tillit til hverandre på tvers av hele YS, sier Erik Kollerud, tydelig engasjert.

– Folk kommer til å bytte jobb og kompetanse mye oftere enn før, da må vi være til stede og være relevant for medlemmene i det daglige. Vi må finne nye løsninger for å organisere folk gjennom et helt arbeidsliv, påpeker han.

YS-lederen har også en klar ambisjon om at YS skal bli mer synlig og tydeligere utad.
– Vi skal påvirke mer, og være mer tydelige. Det viktigste er ikke å være synlig i seg selv, men å få gjennomslag for våre saker. Da er det ikke til å komme fra at synlighet er viktig, sier Erik Kollerud. 


Nye områder

Hvilke områder «nye» YS skal markere seg på, har YS-lederen mange tanker om. Han mener utfordringer og muligheter i det nye arbeidslivet, skal prioriteres høyt i YS i årene som kommer.
– Enorme endringer står foran oss. Mye blir automatisert og samfunnet endres. Vi får flere eldre og klimautfordringene blir stadig større. Det det betyr at vi må løse oppgaver på andre måter.

Erik Kollerud er opptatt av at utviklingen i arbeidslivet må foregå på riktig måte når samfunnet endres.
– Utviklingen må skje på menneskenes premisser, ikke maskinenes. Her er det et rom som YS kan ta. Vi kan aktivt legge premisser for denne omstillingen, som kommer til å ha konsekvenser for store deler av arbeidslivet. Det krever evne og vilje til å være med på endringene, men samtidig være en tydelig premissleverandør på vegne av arbeidstakerne.

Forbundsløst YS

Tanken om et «forbundsløst» YS er gammel. Mange har tatt til orde for at man bør kvitte seg med inndelingen i forbund og isteden rendyrke YS som merkenavn, hvor medlemmene er direkte tilknyttet hovedorganisasjonen. Kollerud bedyrer at det ikke foreligger planer om dette nå.
– Vi planlegger ikke et forbundsløst YS, men vi skal samarbeide mer, og anerkjenne at vi er avhengig av hverandre. YS skal fortsatt ha en koordinerende rolle, jeg har ingen ambisjoner om at YS skal overta oppgaver fra forbundene eller diktere hva forbundene skal gjøre. YS er bygget på at makten ligger i forbundene, sier den nye YS-lederen.


Går ydmykt til verks

Erik Kollerud beskrives ofte som en hyggelig, skikkelig fyr – blid og omgjengelig, men også tydelig når det trengs. Hvorfor ønsker han å sette seg i en såpass utsatt posisjon som leder i en hovedorganisasjon?
– Fordi jeg liker å ha mulighet til å være med å påvirke. Det er spennende å være med og påvirke utviklingen i arbeids- og samfunnslivet. Jeg tror vi trenger en hovedorganisasjon som YS, svarer Erik Kollerud, som sier han går ydmykt til verks.
– Derfor er jeg opptatt av at man ikke endrer YS kun ved å bytte ut enkeltpersoner. Det må mer til. Jeg er fornøyd med at vi er flere som har som hovedoppgave å lede YS i tida som kommer.

De store linjene

Den tidligere ambulansearbeideren fra Mjøndalen er ikke veldig glad i å snakke om seg selv, men han har likevel noen tanker om sine evner som leder.
– Jeg forsøker å lede gjennom beslutninger i fellesskap. Når det gjelder de store beslutningene, er jeg opptatt av å involvere, lytte, få råd.

Mangeårig kollega i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier hun er imponert over Erik Kolleruds evne til å tenke strategisk. Selv er han enig i den beskrivelsen.
– Det stemmer at jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg er god på å trekke opp de store linjene, finne løsninger og veier rundt. Jeg fascineres av å tenke de større tankene, og synes at det er da jeg fungerer best. Jeg kan lett bli utålmodig og skarp i kantene hvis det er for mange detaljer som ikke er på plass. Jeg må hå ha et mål, og så er jeg ganske pragmatisk på veien til målet, sier Erik Kollerud, og fortsetter:
– I vår tid forandrer imidlertid målene seg hele tida. Det er litt som å skyte på levende vilt. Målet beveger seg, og man må tilpasse strategien hele tiden. Det er en ny måte å drive ledelse på, som kan være utfordrende.


Bruke kroppen

Når han kommer hjem til Mjøndalen etter lange arbeidsdager med møter og papirer, bruker YS-lederen gjerne tiden på noe fysisk.
– Jeg liker å gjøre ting med henda. Få til noe praktiske. Bruke kroppen. Det er deilig å skape noe konkret, praktiske ting som synes. Jeg liker følelsen av å lykkes når jeg ser det ferdige resultatet.

Erik Kollerud hevder han aldri har hatt mål om å klatre i fagbevegelsens hierarki
– Det handler for en stor del om tilfeldigheter Det har åpnet seg muligheter underveis, som jeg har grepet. Jeg har vært utrolig heldig som har fått de mulighetene. Samtidig har jeg vært så heldig å få jobbe sammen med flinke folk. Det er mange som har vært deltakere på reisen, sier han.
YS-lederen reiser seg, må haste av sted til neste møte.
– Det er ikke så mange rundt meg som hadde tenkt tanken på at jeg skulle bli leder i YS. Hadde du spurt noen som kjenner meg fra tidligere hadde de nok ikke tenkt at det var dette jeg skulle ende opp som.

FAKTA
Erik Kollerud
Stilling: YS-leder
Alder: 51
Familie: To voksne sønner
Bosted: Mjøndalen
YS-karriere: Hovedtillitsvalgt på heltid fra 2000. 2. nestleder i Delta fra 2004, 1. nestleder fra 2008. Leder i Delta fra 2012. YS-leder fra 31. oktober 2018.

Hans-Erik Skjæggerud:

Vil bidra til å endre YS

På hvilken måte vil YS endre seg med den nye ledertrioen i spissen?

– Forhåpentligvis vil vi umiddelbart oppleves som mer tilgjengelig for de 13 medlemsforbundene. Over tid er målet at YS-familien står sterkt og tydelig sammen om å løse alt av felles oppgaver og utfordringer, fra drift til politikk.

Hvordan skal man samarbeide mer og bedre på tvers av forbundene?

– Første bud er tillit. Vi må komme dit at vi tror de andre i YS-familien har de beste intensjonene for fellesskapet. Da må vi jobbe mer sammen, møtes og snakkes oftere. Når tilliten mellom hverandre er der, som jeg forøvrig mener er bedre i YS enn noen gang tidligere, vil vi mye lettere oppnå å lykkes sammen om oppgaveløsing.

Er «forbundsløst YS» i og med dette igjen på agendaen?

– Nei, det er hverken på agendaen eller et mål. Vi kan oppnå de samme effektene av å utvikle et tett og godt samarbeid mellom forbundene. Struktur og organisering er bare verktøy for å oppfylle formålet vårt. Målet må være at medlemmene har et så godt tilbud som mulig. Da må vi samarbeide. Om dette samarbeidet fører til en annen struktur og organisering i fremtiden vil det være fordi det er det beste verktøyet.

Hvorfor takket du ja til vervet?

– Fordi jeg vil bidra til å endre YS.

Hva blir din rolle i praksis?

– Vi har ikke kommet så langt som å fordele oppgavene, og kanskje blir vi ikke å dele skarpt heller. Både Erik og jeg er allroundere og liker spennet mellom intern organisasjonspolitikk og eksternt politisk arbeid.

Hva blir forskjellen mellom å være Parat-leder og 1. nestleder i YS?

– Jeg har vært nestleder før og vet at det er stor forskjell mellom dette og ledervervet. Som leder har du ingen å rådføre deg med oppover og du må alltid være beredt på å ta en endelig beslutning. Slik vil det også være i YS. Selv om både jeg og Erik er vant til å være ledere i egne forbund kan det bare være en leder i YS av gangen.

Hvordan er du som leder?

– Jeg ønsker å være en tydelig leder og vil alltid at de jeg snakker med raskt skal vite hva jeg mener. Om jeg klarer det må andre svare på, men stort sett opplever jeg å få god respons på de mål og strategiene jeg kommuniserer og ønsker at folkene mine skal slutte opp om. Jeg er trygg på meg selv og har stor tillit til de jeg jobber. Det innebærer at jeg ikke har behov for å kjenne til alt som skjer eller alle detaljer i alle prosesser. Min erfaring er at folk som får tillit forvalter dette på en ansvarsfull måte og vil gjøre sitt beste for ikke å skuffe eller bryte denne.

Hvor er YS om ti år?

– Om ti år er YS en fremoverlent, relevant og kraftfull hovedorganisasjon som har betydelig flere medlemmer enn i dag.

Hvor er du om ti år?

– Det må tiden vise.

Monica A. paulsen, 2. nestleder

– Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette?

Hvorfor takket du ja til vervet?

– YS er i en fase hvor det skal skje en vital endring for å være tydeligere, relevant og skape verdier for alle sine forbund og deres medlemmer. Det innebærer at det vil skje endringer. For å få til dette fordrer det tettere samarbeide mellom forbund og deres administrasjoner og organisasjoner. Det er en spennende tid. Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette?

På hvilken måte vil du bidra til et YS som samarbeider bedre på tvers av forbundene?

– Først må jeg nok bruke noe tid på å bli kjent med alle forbund i YS – både deres styrker og hva vi sammen kan bli bedre på. For meg er det veldig viktig å få folk til å forstå at et organisert arbeidsliv er helt nødvendig for å opprettholde en god balanse for alle som er i arbeidslivet. Jeg kommer fra det private næringsliv og vet at våre fagforeninger bidrar til en sunn balanse mellom kapitalens og menneskenes interesser. Jeg ønsker å bidra til at YS kan jobbe for politiske saker som bidrar til å bedre nettopp denne balansen i det norske arbeidslivet.

Hvordan er du som leder?

– Helt grunnleggende må man klare å skape god balanse mellom forbundets økonomiske og strategiske interesser samt å hele tiden ha bevissthet rundt den humane siden av lederskapet. En må greie å engasjere og samtidig skape handlingsrom for at forbundet skal kunne vokse. Jeg jobber hver dag for å levere på dette. Så får andre bedømme om jeg får det til.

Hvor er YS om ti år?

– YS er den prioriterte samarbeidspartner uten politiske bindinger og som hver dag bidrar til balanse i arbeidslivet og en bedre arbeidshverdag for alle forbundenes medlemmer.

Fire om Erik Kollerud

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS:

Erik er en fin fyr, åpen og inkluderende. En kreativt tenkende leder med mange og gode ideer.

Monica Paulsen, 2. nestleder i YS:

Han evner å se de store linjer og jeg opplever at han er opptatt av at alle forbund skal involveres. Han er ingen sjef, men en leder som er opptatt av å løfte YS inn i en ny tid.

Trond Ellefsen, nestleder i Delta:

Erik er en av de mest skikkelige og rettskafne menneskene jeg kjenner. Han bruker lang tid på å forankre og sikre at alle er enige, og er en støttende og god leder. Han er aldri redd for å delegere makt og myndighet.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta:

Erik er strategisk, dyktig og samarbeidsvillig. Han er flink til å se muligheter, og er en visjonær type. Jeg er mest imponert over hans evne til å sette hårete mål. Han tror på det han jobber med, og ser muligheter for et samlet YS.

"Jeg kan lett bli utålmodig og skarp i kantene hvis det er for mange detaljer som ikke er på plass".
"Jeg kan lett bli utålmodig og skarp i kantene hvis det er for mange detaljer som ikke er på plass".
"YS-fellesskapet er ett lag som spiller mot samme mål"
"YS-fellesskapet er ett lag som spiller mot samme mål"
"Det er spennende å være med og påvirke utviklingen i arbeids- og samfunnslivet."
"Det er spennende å være med og påvirke utviklingen i arbeids- og samfunnslivet."
Hans-Erik Skjæggerud: "Vi trenger å bygge mer tillit til hverandre på tvers av hele YS"
Hans-Erik Skjæggerud: "Vi trenger å bygge mer tillit til hverandre på tvers av hele YS"
Monica Paulsen: For meg er det veldig viktig å få folk til å forstå at et organisert arbeidsliv er helt nødvendig for å opprettholde en god balanse for alle som er i arbeidslivet.
Monica Paulsen: For meg er det veldig viktig å få folk til å forstå at et organisert arbeidsliv er helt nødvendig for å opprettholde en god balanse for alle som er i arbeidslivet.
Foto: Terje Bergersen
Foto: Terje Bergersen