Så var det ungdommens tur!

Tekst og foto: Hilde-Marit Rysst og Marius Mastad

Unge SAFE medlemmer i SAFE Sokkel i Equinor møttes i Budapest for noen dager i SAFE regi.

Styremedlem Marius Mastad hadde planlagt et todagers seminar med innledninger og diskusjon på dagtid, etterfulgt av sosiale arrangementer på kveldstid for gjengen på cirka 20 personer.

Deltakerne var fra hele sokkelen og alle yrker representert.

Seminaret inneholdt en generell innføring i fagforenings- og oljehistorie, avtaleverk og sammenhengen mellom tillitsvalgte og verneombud. Roller og oppgaver ble forklart og diskutert.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst informerte om SAFE sentralt, og trakk fram aktuelle saker som forbundet jobber for fullt med nå.

Silje Gammelli, administrasjonssjef i Legal 24, hadde gjennomgang av advokatforsikringen vi har hos dem og hva den inkluderer.

Fra klubbledelsen

SAFE Både klubbleder Terje Enes og nestleder Porfirio Esquivel fra SAFE sokkel i Equinor deltok på seminaret med innlegg.  Terje var soleklar på at medlemmene er det viktigste, og at å besvare henvendelser raskt og riktig har høyeste prioritet. I tillegg må det sørges for jevn, stabil og rett bemanning, at det er egne ansatte som utfører kjerneoppgavene og at det er gode arbeidsvilkår for øvrig. Dette er en viktig del av klubbens daglige arbeid.

Porfirio, populært kalt Moffe, fortalte og forklarte om pensjon og betydningen av tallene i Equinors pensjonspakke. Pensjonen den enkelte får, avhenger veldig av at alle forutsetninger slår til, med maksimum verdi. Om det skjer vil kun fremtiden vise. Det viktigste budskapet ungdommene fikk var derfor: «Begynn å spare!»

Utsikter framover

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i Equinor, holdt et interessant innlegg om Equinor og planene for fremtiden. Det er tydelig at selskapet fortsatt vil være viktig for, og på, norsk sokkel i lang tid framover. Utfordringen er at det er få og små nye funn de senere årene som gjør at det etter 2022 ikke er noen store prosjekter på gang når Johan Castberg er ferdig. For å sikre god produksjon, skal selskapet bore cirka 3000 brønner i årene som kommer.

Nå har vi blant annet Johan Sverdrup og Castberg som gir mange arbeidsplasser både i Equinor og for mange leverandører, men etter 2022 er det lite igjen. Dette gjelder hele bransjen og kan få store ringvirkninger for oljeindustrien og for landet. Mange av feltene til Equinor er modne felt i haleproduksjon, og Equinor kjøper mange andeler i utlandet for å sikre høy produksjon i selskapet. Dette er god business for selskapet, men skaper få arbeidsplasser. Det er viktig å finne mer olje og gass, sikre tilgang til flere områder og få frem nye prosjekter.

Hyggelige kvelder

I tillegg til faglig informasjon og diskusjoner, var det tid til sosialisering og nettverksbygging. Den ene kvelden ble vi sendt ut i Budapest med quiz-oppgaver fordelt på forskjellige historiske monumenter og statuer, og dermed ble det både mosjon, kultur og historie. En artig måte å bli litt kjent med Budapest og hverandre på.

Hva sitter man igjen med?

Etter disse dagene ble man skjønt enige om at slike seminarer er viktige, både for det faglige påfyllet, og for det sosiale nettverket en blir en del av. Og, det ble mye ros til Marius for å ha dradd dette i gang og gjennomført med bravur.

Jeg selv fungerte mere som en konferansier og tilrettelegger, sier Marius noe beskjedent i etterkant.

– Jeg hadde fokus på å engasjere salen og drive nettverksbygging. Jeg brukte tid på å fortelle hvor viktig og givende rollen som tillitsvalgt og verneombud er for fremtiden vår i Equinor. Jeg er helt enig med Hilde-Marit i at dette ble en vellykket samling hvor vi fikk knyttet nettverk oss imellom.

Deltakerne fikk en forståelse av hva fagforening er, og hvor viktig det er å engasjere seg og påvirke positivt egen arbeidsplass. Flere av de som var tilstede skulle stille til valg som tillitsvalgte på sine avdelinger etter samlingen, og alle ønsket å være med på lønns -og tariff forhandlinger i 2019.

Ungdommen ga tilbakemelding på at det var ekstra moro når så mange fra sentrale verv deltok. Det viser igjen at SAFE er et forbund med kort vei fra medlem til ledelse – på alle nivåer. Som forbundsleder er det en glede å få bli invitert og gitt muligheten til å spre informasjon til nysgjerrige unge medlemmer. Det er en trygghet å vite at fremtiden slett ikke er mørk med en sånn gjeng i rekkene!

Teambuilding og nettverksbygging
Teambuilding og nettverksbygging
Klubbleder Terje har foredrag om Safe i Equinor klubben. fremtiden
Klubbleder Terje har foredrag om Safe i Equinor klubben. fremtiden
Safe Ung i Equinor 2018
Safe Ung i Equinor 2018
Nestleder Porfirio har gjennomgang av forsikringer, pensjon, IT.
Nestleder Porfirio har gjennomgang av forsikringer, pensjon, IT.
Konsernstillitsvalgt Bjørn Asle Teige foredrag om Digitalisering i Equinor, samt nye prosjekter
Konsernstillitsvalgt Bjørn Asle Teige foredrag om Digitalisering i Equinor, samt nye prosjekter