Benzen mye mer kreftfremkallende enn tidligere antatt

Tekst og foto: Halvor Erikstein

Undertegnede var 25.og 26. oktober med da Petroleumstilsynet arrangerte ekspertmøte og et åpent seminar hvor ny forskning på benzen ble framlagt.

Benzen finnes naturlig i olje og gass og kan føre til forskjellige former blod- og lymfekreft. Kreften kan utvikles få år etter eksponering. EU sitt kjemikaliebyrå ECHAS har foreslått at grenseverdien reduseres til 0,05 ppm som er bare 5% av dagens norm på 1 parts pr million (ppm).

Det er mange avluftningspunkter offshore og på landanleggene som kan avgi store mengder benzen. Utrolig nok er fortsatt de fleste avluftningspunktene for benzen fortsatt ikke merket, slik at mange helt uvitende vil være eksponert for denne svært helsefarlige gassen helt ute å vite det. SAFE har i Sikkerhetsforum krevd merking av alle slike utslippspunkter, men arbeidet går svært langsomt.

Krev merking av alle avluftingspunkt som slipper ut helsefarlige kjemikalier!

På tross av at kreft fra benzen kan utvikles etter få år, er det bare gruppen som fylte ut Kreftregisterets skjema i 1998 som følges opp. Det må også legges til at landanleggene IKKE er inkludert i Kreftregisterets oppfølging av krefttilfeller hos oljearbeidere. Det oppleves som svært merkelig at det ikke blir igangsatt oppfølging av alle som har/har hatt sitt arbeid offshore eller på landanlegg.

SAFE har ved mange anledninger tatt opp den store mangelen på kunnskap om helserisiko og helseskader hos oljearbeidere. Ved årets tariffoppgjør ble til og med kravet om nedsettelse av et utvalg som skulle vurdere muligheten til å få kartlagt helseutfall (ulike typer sykdom og helseskader) blankt avvist.

På jakt etter de gode løsningene: Boreslamsbehandling på Askepott

Heldigvis skjer det positive ting på HMS-området.

22.-24. oktober var jeg med klubbleder i KCA Deutag, Bjarte Lygre, ut på Askepott som er en jack-up rigg bygget og eid av Equinor, og driftet av KCA Deutag. Askepott borer brønner på Oseberg H brønnhodeplattform. Det var spesielt interessant å komme om bord i Askepott som istedenfor de tradisjonelle vibrasjonssiktene (shale shakere), har installert MudCube for boreslamsbehandling. Dette er utstyr som renser boreslammet ved bruk av vakuum i et lukket system med en roterende filterduk. (Du finner artikler om MudCube i flere SAFE-magasin og safe.no).

Arbeidsmiljøet var som natt og dag forhold til eksponering for oljedamp, oljetåke, støy, lavfrekvent støy og vibrasjon, men det er fortsatt behov for en del forbedringsarbeid. Det må heller ikke glemmes at ved boring i områder med hydrokarboner er det stor mulighet for at boreslammet blir forurenset med benzen og påfører de som håndterer boreslammet en alvorlig helserisiko.