Etter et krevende år, er det tid for julefred

Vinteren siger på, men for de fleste er det hittil mest mørket. Det er ikke mange som opplever at det hvite pleddet har lagt seg over bakke og trær. Forskere sier at 2018 kan bli verdens varmeste år. Spådommene om været svinger veldig, men det er lett å se at været blir mer ekstremt.

Mer ekstreme opplever SAFE at arbeidsgiverne er også. Spørsmål som partene tidligere ikke har vært uenige om, blir nå utfordret og problematisert. Det virker mer eller mindre som en koordinert plan, hvor bedriftene velger seg imellom hvilke saker de skal utfordre. Dette er veldig ressurskrevende, og vi ser at det dessverre ikke blir færre turer til arbeidsretten. Blant annet står det flere uavklarte saker igjen etter streiken vår i sommer. Typisk for disse tvistene er at det er spørsmål som ikke har vært problemer tidligere, men plutselig nå er det. SAFE gir seg ikke i kampen om å beholde og følge tariffavtalene våre, og spillereglene i arbeidslivet.