Mer bråk i Island Offshore

Tekst og foto: Mette Møllerop

Nytt selskap vil frata de ansatte NR-avtalen.

I januar kjøpte Oljeserviceselskapet Technip FMC 51 prosent av aksjene i datterselskapet Island Offshore Subsea. Det nye selskapet ble etter hvert omdøpt til TIOS, og de ansatte fikk beskjed om at de skulle overføres til det nye selskapet 1. januar 2019.

Det viser seg imidlertid at TIOS ikke ønsker NR-avtalen med de ansatte. I stedet vil TIOS tilby Verkstedoverenskomsten med Norsk Industri på arbeidsgiversiden.

Verkstedoverenskomsten har dårligere lønns- og arbeidsbetingelser. De har helt andre og dårligere skiftordninger, og ikke minst har de dårligere forsikrings- og pensjonsordninger.

Styremedlem og sekretær i SAFE-klubben, Vegard Risberg er helt klar på at det er uaktuelt å gå over på en ny tariffavtale.

– Vi står sammen om dette, på tvers av fagforeningstilhørighet. Det berører 42 ansatte, og vi er enige om at får vi ikke beholde tariffavtalen, blir konsekvensen at vi ikke blir med i det nye selskapet. Da står vi heller uten jobb.

Dette er et av de største angrepene på arbeidsforholdene på norsk sokkel noen gang, og vi har ikke noe valg, sier Risberg.

– Vi må ta denne kampen.

Det er ikke første gang det kriges om tariffavtale

I nesten to år kjempet SAFE-klubben for å beholde tariffavtalen de ansatte og ledelsen var bundet av.

Etter å ha permittert 160 ansatte ville Island Offshore bemanne to av sine båter med noen av de permitterte, men da på en annen tariffavtale. Da gjaldt det skip og offshoreservice-avtalen som skiller seg fra rederiavtalen på flere viktige punkter, blant annet når det gjelder lønn og skiftordning.

Saken handlet om to av Island Offshores båter, Island Wellserver og Island Frontier som gikk av kontrakt med daværende Statoil i oktober 2017. Alle de 160 ansatte ble permittert. Deretter kom stillingsutlysningen hvor de søkte etter 24 sjøfolk som skulle bemanne de to båtene fram til de igjen skulle på kontrakt med Statoil fra 1. april 2018.

I disse månedene skulle Wellserver gjennomgå en tiårsklassing, mens Frontier skulle utføre vedlikehold.

Vi har en tariffavtale som er signert, da kan ikke Island Offshore bare komme med en ny tariffavtale, selv om de ønsker det, sa klubbleder i SAFE-klubben, Alf Rune Kalland, da saken kom opp høsten 2017.

Arbeidsretten var enig med SAFE: Island Offshore var bundet av gjeldende tariffavtale og kunne dermed ikke permittere personer som skulle brukes i opplagsbemanning. Selskapet må erstatte det økonomiske tapet ansatte er påført.

Nå er det ny «krig» om tariffavtale

Ikke før er den ene saken vunnet, før en ny starter.

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte reservasjonsrett. Det er denne retten som vil bli brukt om de ikke får med seg avtalen med Norges Rederiforbund (NR-avtalen) inn i det nye selskapet.

Når det gjelder Industrioverenskomsten, er dette avtalen blant annet ISO-arbeiderne går på.  ISO-området omfatter arbeidere som jobber med isolasjon, stillas og overflatebehandling, og har følgelig svært lite å gjøre med rederiansatte som jobber innen SubSea i Island Offshore, Technip FMC og TIOS. VO-avtalen er dessuten en avtale for landansatte, men har også ansatte som har denne typen oppdrag offshore på installasjonene.

ISO-gruppen er kjent for å ha de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene blant offshorearbeidere i Norge. Ikke uten grunn omtales denne arbeidsgruppen som Nordsjøens jordbærplukkere.

En for alle, alle for en

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, avviser at Industrioverenskomsten er tilpasset SubSea området.

– Snarere tvert imot. Denne tariffavtalen dekker verken den aktuelle virksomhetstypen eller de stillingene TIOS skal overta. NR-avtalen derimot, er fleksibel. Virkeområdet er norsk sokkel. Skal bedriften jobbe andre steder enn norsk sokkel, må partene utarbeide en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser for den/de ansatte det gjelder. VO-avtalen er heller ikke tilpasset sjømannspensjon og NR-avtalens forsikringer som for eksempel tap av helsesertifikat.

Aleksandersen slår fast at tariffhopping er uaktuelt.

– Vi godtar ikke at arbeidsgiver splitter opp mannskapene og ansetter dem i forskjellige selskap med forskjellige tariffavtaler. Det er et angrep på hele tariffområdet og her er det viktig at vi står sammen. Tilbudet til de ansatte er å jobbe mer, tjene mindre, uavklarte pensjons- og forsikringsavtaler og ingen forutsigbar rotasjon på norsk sokkel.

Island Offshore- ansatte har frist til 11. desember mot å reservere seg fra å bli overført til TIOS. Island Offshore ønsker at TIOS overtar SubSea-mannskapene fra 1. januar 2019.

De ansatte går med på virksomhetsoverdragelse

Rett før magasinet gikk i trykken, kom meldingen om at de ansatte velger å bli virksomhetsoverført til TIOS. De beholder sine rettigheter, slik de har krav på i forbindelse med en slik overdragelse. TIOS har ikke akseptert NR-avtalen og er følgelig ikke bundet av den.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at det var riktig å anbefale medlemmene å gå med på en overføring fordi situasjonen endret seg.

Bedriften har malt fanden på veggen og vi endret strategi, sier Rysst.

– Det ville blitt en dårlig løsning å anbefale arbeidsledighet fra 1. januar, mens bedriften samtidig gikk for fullt.

Kravet om at NR-avtalen skal inn i bedriften står fortsatt ved lag, sier både Hilde-Marit Rysst og styremedlem og sekretær i SAFE-klubben, Vegard Risberg.

– Vi er enige om å starte opp forhandlingene med bedriften igjen tidlig i januar. Får vi ingen løsning da, tar vi med oss saken inn i vårens tarifforhandlinger.

Bedriften har imidlertid signalisert at ønsker å finne løsninger, sier Risberg og Rysst.

For vår det innebærer det at NR-avtalen gjøres gjeldende.

Fra et tidligere møte i områdeutvalg rederi hvor lupen var satt på Island Offshore. De to profilerte klubbstyremedlemmene sekretær Vegard Risberg og leder Alf Rune Kalland i midten.
Fra et tidligere møte i områdeutvalg rederi hvor lupen var satt på Island Offshore. De to profilerte klubbstyremedlemmene sekretær Vegard Risberg og leder Alf Rune Kalland i midten.
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen
Alf Rune Kalland og Vegard Risvik
Alf Rune Kalland og Vegard Risvik