Oljearbeidsoppgaver i en krisetid

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Tor Egil Løvli

En krisepakke til alle permitterte i situasjonen nå er nødvendig, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i SAFE. – Dersom investeringer i kuttes, rammer det leverandørindustrien.

Koronapandemien har satt hundretusenvis av arbeidstakere på vent, bedrifter sliter, konkurser ventes, og Norge kan se ganske annerledes ut når situasjonen engang i framtida er avklart. Trenger vi en motkonjunkturpolitikk i denne tøffe situasjonen?

Det er flere ting vi kan se på, sier Hilde-Marit Rysst.

– Det er viktig at operatørene produserer feltene helt tomme før de starter plugging av brønner. Vi kan se på en løsning med et eget tilpasset skatteregime for haleprodusenter, det er et godt alternativ. Klimavennlig produksjon, med dertil utstyr tilpasset ny teknologi – CO2 ned i reservoaret, et tiltak som gir mindre utslipp, og som det kan jobbes med.

Plugging av brønner gir arbeidsplasser

Plugging av brønner er viktige arbeidsplasser og det er noe operatørene absolutt bør fokusere på.

– Det er oppryddingsarbeid etter mange tiår med inntekter, og operatørene har forpliktet seg til å rydde opp. Når det nå varsles kutt i investeringer på prosjekter, utvikling og leting som for det meste treffer leverandører, bør en minne ansvarlige operatører på at de gjør arbeidsoppgavene de allerede har forpliktet seg til.

Hva er regjeringens utfordringer og muligheter nå?

– Regjeringen bør nå komme med en krisepakke til alle permitterte. Nå når vår bransje igjen får en smell med både korona og oljepris, kan permitteringene bli langvarige. Når operatørene signaliserer kutt i investeringer, gir det direkte virkning på leverandørbransjen med sine arbeidsplasser.

Denne situasjonen kan derfor bli lenger enn først antatt, tror Hilde-Marit Rysst.

– Da er det viktig at arbeidstakerne ikke blir stående igjen med hele byrden, men at regjeringen kommer inn med økonomiske pakker.

Det er også viktig at regjeringen er tydelig ovenfor operatørene om hvilke forventninger de har til et høyt investeringsnivå.

– Dette må til for å sikre at bransjen fortsetter å være en betydelig del av Norges velferdsbudsjett, sier Rysst.

Hva bør oljeselskapene gjøre for å unngå oppsigelser?

Oljeselskapene, det vil si operatørene, går nok ikke mot noen oppsigelser av egne ansatte. Men operatørene kan stanse oppsigelser hos leverandørene ved å ikke kutte i planlagte investeringer, prosjekter eller leting. Jo mer av oppgavene de egentlig hadde planlagt som nå kan bli gjennomført, jo færre permitterte og flere arbeidsplasser blir sikret. Med tanke på at det går minimum 10 år fra en finner til en produserer, og at vi er en moden sokkel med mange felt i solnedgangstider, så må en ikke bremse i planlagte leteprosjekter eller utvidelser av satellittfelt mot allerede eksisterende felt.

 

Viktig info:

Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.

Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

 Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen.

Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.

 Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

 

Hva gjør SAFE

Informasjon om pågående arbeid med krisepakkene.

SAFE er aktivt med i arbeidet med krisepakkene, og gjennom YS er vi sterk representert i forhandlingene med Regjeringen. YS krever 100 prosent lønn for permitterte frem til sommeren, eller så lenge koronasituasjonen pågår. Det er vesentlig å huske at full lønn, i statlig sammenheng, er opp til 6G. For mange ansatte er det en betydelig reduksjon i inntekt i forhold til hva en har lagt opp livet sitt etter.
Poenget for YS er at det nå er mange som går ut maksperioden på dagpenger, og fortsatt vil gå permittert lenge. At regjeringen etterfulgte YS sitt krav om å utvide dagpengeperioden ut juni måned, er vi veldig fornøyd med. Nå trenger vi imidlertid et vedtak om at full lønn for permitterte forlenges på samme måte.

Vi oppdaterer vår koronainformasjon daglig på vår hjemmeside, følg med der.

For våre engelsktalende medlemmer, oversetter vi all informasjonen om koronasituasjonen. Dere  finner dette under «English information».

Hilde-Marit Rysst på Johan Sverdup
Hilde-Marit Rysst på Johan Sverdup
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst