Tradisjonelle kvinneyrker i oljeindustrien

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Marit Hommedal og Harald Pettersen/Statoil og Mette Møllerop

Selv om oljeindustrien er sterkt mannsdominert, er rundt 12 prosent av jobbene utført av kvinner. Flesteparten er imidlertid i de såkalte kvinneyrkene.

I en artikkel i Sysla en tid tilbake sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, at lite har endret seg når det gjelder kvinners yrkesandel i oljeindustrien.

Damer i kjeledress har ikke fått mye fokus, sa Rysst, og etterlyste en større satsing fra bransjen.

Tilbakemeldingene fra medlemmer og arbeidstakere forteller om et bedre arbeidsmiljø når begge kjønn er representert.

Både menn og kvinner trekker fram positive resultater på miljøet.

Menn sier at miljøet kan bli hardt og tøft uten kvinner, kvinner ser at de har en positiv effekt på miljøet.

– Miljøet blir helt annerledes med damer, en god sammensetning av alder og kjønn øker trivselen.

Lav kvinneandel i de fleste selskap

Størst andel kvinner er det i forpleiningsselskapene. I både Coor, Ess og Sodexo er kvinneandelen over 50 prosent, i motsetning til brønnservice, oljeservice og ISO hvor det er langt mellom kvinnene. I Beerenberg har SAFE en prosent kvinnelige medlemmer, i enkelte   selskap har vi ingen kvinnelige medlemmer.

Hva med operatørene?

– Der operatørene har egen forpleining, finner vi en større andel kvinnelige medlemmer enn hos dem som leier inn forpleiningsselskaper. Det bekrefter forskjellen på yrkesvalg, eller muligheter og tilgang på yrkesvalg og jobb. Som jeg sa innledningsvis, kvinner i kjeledress er færre enn kvinner i forpleiningsarbeidstøy.

Rollemodeller til hjelp

Det satses ikke mye på å rekruttere kvinner til oljebransjen.

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde vi kampanjer for å vise at det var flott og kjekt å være kvinne i et mannsdominert yrke, sier Hilde-Marit Rysst.

– Vi må vise frem forskjellige rollemodeller som bekrefter at du kan være kvinne på jobb i bransjen, enten du har ektefelle, har barn, er ung eller gammel. Du kan jobbe skift og turnus ute i havet, på lik linje med skift på land, og det er både vår og bransjens oppgave å gjøre unge jenter trygge på at det er mulig, sier Hilde-Marit Rysst, og utfordrer bransjen til å ta tak i problemstillingen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Harald Pettersen
Illustrasjonsbilde. Foto: Harald Pettersen
Illustrasjonsbilde. Foto: Marit Hommedal
Illustrasjonsbilde. Foto: Marit Hommedal
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst