Skriftlig advarsel til SAFE-tillitsvalgt i Statoil godtas ikke

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Privat

Statoilledelsen ga Idar Martin Herland skriftlig advarsel for leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Debattinnlegget «Misnøyens beger renner over», var signert tillitsmannen Idar Martin Herland, og problemstillingene han tok opp, var mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Det startet med røykesaken

Den konkrete saken som førte til innlegget var ledelsens ønske om å fjerne røykerom på sokkelen. Herland viste til stor støtte fra ikke-røykere om bord. Disse var med å starte Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel».

Mange av dem røyker altså ikke. «Men de er sinte. Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte», skrev Herland i innlegget.

Herland påpekte også faren for storulykke på sokkelen når trepartssamarbeidet forvitrer.

«Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på. Nettopp fordi trepartssamarbeidet har strandet. For dessverre er beslutningstakerne i Norges største selskap akkurat like arrogante og kunnskapsløse når det gjelder det å styre risiko for storulykker. De kjører på. Bruker styringsretten, uten å lytte til dem som har skoene på.»

Brudd på lojalitetsplikten, sier Statoil

Statoils områdedirektør for drift nord, Siri Espedal Kindem, trakk fram på brudd på lojalitetsplikten som begrunnelse for advarselen. Statoil mener innlegget ikke er vernet av ytringsfriheten. Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet. Per i dag ser imidlertid Statoil saken som avsluttet.

SAFE reagerer på advarselen

Jurist og områdesekretær i SAFE, Levard Olsen-Hagen, sier at SAFE reagerer på advarselen.

– Herland har signert leserinnlegget som tillitsvalgt, ikke som vanlig arbeidstaker. Det er en stor forskjell. Tillitsvalgte skal ikke meddeles skriftlig advarsel i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig grunn. Vi vurderer nå om denne saklige grunnen er tilstede, sier Olsen-Hagen, og viser til at i denne saken har Herland tatt opp forhold på arbeidsplassen. Det gjør saken mer alvorlig. Saken handler derfor om ytringsfrihet.

Advarsel er urimelig

SAFE i Statoil sokkels leder, Terje Enes, mener at å begrunne den strenge advarselen med lojalitetsplikt, er urimelig. Tillitsvalgte skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, også i Statoil.

– Dette er en altfor streng vurdering, og jeg er overrasket over reaksjonen.

Enes viser til Statoils praksis med selv å bruke media til å omtale både arbeidstakere, tillitsvalgte og vernetjeneste i krenkende ordelag.

Blant annet beskyldte Statoils sikkerhetssjef på norsk sokkel, Øystein Arvid Håland, tillitsvalgte for å trekke «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser, i en artikkel i Stavanger Aftenblad i 3. oktober i fjor. Han sa også at de tillitsvalgtes agenda var arbeidsplasser, ikke sikkerhet.

Full støtte fra SAFE

Vi er mer enn sjokkert over at Statoil velger å gi en tillitsvalgt skriftlig advarsel for ytringer om sin og ansattes arbeidsplass, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

–  Idar Martin Herland er en dyktig og tydelig tillitsvalgt som behersker de nye mediene og har en god penn. Vi er heldige som har en så troverdig tillitsvalgt i våre rekker.

Statoils ledelse har fått for vane å først og fremst presentere positive nyheter.

Ansattes opplevelse og beskrivelse av sitt arbeidsmiljø blir ikke tatt tilstrekkelig alvorlig, og slett ikke kommunisert ut.

– Vi forstår ikke hvorfor Statoil bestrider «kalde fakta» når både spørreundersøkelsen og RNNP viser en annen virkelighet.

Det er ikke mange dagene siden Statoils sikkerhetssjef, Øystein Håland, under presentasjonen av RNNP hos Petroleumstilsynet igjen beskyldte tillitsvalgte for å trekke sikkerhetskortet. Samtidig uttalte han at ansattes oppfatning av sikkerheten var feil. Statoil satt med fasiten. Han gikk så langt at han advarte ansatte om å ta opp kritikkverdige forhold.

– Hvis folk er negative, blir det kanskje slik til slutt.

Vi godtar ikke noen skriftlig advarsel og vi vil bruke de midlene vi har for å stoppe dette, sier Hilde-Marit Rysst.

– SAFE har kontaktet advokat Jon Wessel-Aas som er ekspert på medierett. Han sier uttalelsene til Idar Martin Herland er helt innenfor ytringsfriheten.

Om ikke forhandlinger mellom hovedorganisasjonene YS og NHO fører fram, vil saken bli kjørt i rettssystemet som brudd på Hovedavtalen.

Tillitsverv

I tillegg til vervet som tillitsvalgt for SAFE lokalt på plattformen Kristin, sitter Idar Martin Herland i styret for SAFE i Statoil sokkel, og representerer SAFE i Samarbeidsutvalget Drift Nord. Han har bloggen «Oljearbeideren», som etter hvert er blitt kjent for skarpe og uredde innlegg.

Idar Martin Herland fikk advarsel
Idar Martin Herland fikk advarsel