Foto: Ola Nordmann

Klubbledermøte og ekstraordinær kongress er åpnet

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Dagen startet med klubbledermøte for å godkjenne regnskapet for 2016 i tråd med gjeldende tidsfrister.  Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Dette er en dag for de gode vedtakene som skal bygge organisasjonen for framtida, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst da hun åpnet den ekstraordinære kongressen.

– Ofte er det slik at ekstraordinære kongresser holdes når det er kamper, store stridigheter og krisestemning i organisasjonen. Dette er ikke en slik kongress. Dette er en god dag, en positiv dag, en milepæl i vår historie.

SAFE har en unik mulighet til å gjøre de nødvendige endringer for å styrke organisasjonen fagpolitisk, sa Hilde-Marit Rysst.

– Vi trenger å sko oss for framtida. Forhandlingsklimaet har endret seg radikalt. I dag møter vi ikke bare motpartens «tillitsvalgte», vi møter skarpskodde advokater og jurister i møter og forhandlinger.

Selv om organisasjonen må jobbe hardt for å styrke den fagpolitiske delen, betyr ikke det at ansvaret for klubbene, de tillitsvalgte og medlemmene skal reduseres.

– Vår viktigste oppgave er fortsatt å styrke klubbene, bygge nettverk og heve kompetansen i forbundet.

Det ligge et stor ansvar på oss, på delegatene, å tenke helhet, sa Rysst i det hun ønsket delegatene lykke til med gode diskusjoner og gode, framtidsrettede vedtak.

Det ble gode diskusjoner

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver.

Tor Egil Løvli, SAFE i Statoil sokkel, holdt sin innledning på vegne av det forbundsnedsatte organisasjonsutvalget.

Det åttemanns store utvalget har jobbet grundig, kreativt, og med stor takhøyde for å finne en hensiktsmessig organisering av SAFE som samsvarer med de krav forbundet står ovenfor framover.

Kongressen hadde en viktig oppgave, å behandle forslag til endrede vedtekter på de områdene som trenger fornyelse for at SAFE skal være enda bedre rustet til å løse morgendagens oppgaver, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Jeg er imponert over kvaliteten på innleggene som ble holdt. Delegatene viste hva de er laget av.

Gjennom diskusjoner basert på kunnskap og kompetanse, var det klart at slett ikke alle var enige i det framlagte forslaget. Likevel var det tydelig at organisasjonens beste var det overordnede målet for alle. Det var veien, midlene man var uenige om, ikke selve målet.  Delegatene ga også skryt til organisasjonsutvalget for det arbeidet som var lagt ned, selv om ikke alle var enige i alt.

Vedtektsendringer trenger to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Helheten i forslaget ble utslagsgivende og fikk den nødvendige oppslutning.

Nå har den kommende kongressen i november fått et godt grunnlag for å ta riktige valg som styrker SAFEs posisjon som fagforbund, sa Hilde-Marit Rysst.

– Dagen ble den milepælen jeg håpet på, og vi har gjort vårt for at kongressen får et godt arbeidsgrunnlag å jobbe videre på.

Kongress i november

SAFE-kongressen avholdes fra 7. til 9. november på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Arbeidet i forskjellige komiteene er godt i gang, og de respektive fristene for innsending av saker og forslag som skal behandles, er passert. Det er også fristen forslag til kandidater til forbundsstyre, forbundssekretærer og ledelse.

Valgkomiteen har fått en rekke gode kandidater til vurdering, og dette arbeidet starter i disse dager. Forslaget fra valgkomiteen sendes ut 14 dager før kongressen.

Øvrige saksdokumenter er ute hos deltakerne to måneder før kongressen.

Som kjent fyller forbundet vårt 40 år i år. I den anledning jobbes det med å lage en fin markering hvor historiske milepæler, høydepunkter og viktige veivalg vil bli presentert.

SAFEs ledelse, tillitsvalgte og ansatte gleder seg til en spennende kongress, og håper på grundige og gode diskusjoner som legger grunnlaget for et framtidsrettet forbund.

Hilde-Marit Rysst
Tor Egil Løvli
Leder og nestleder, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen
Leder og nestleder, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen