Forpleining krever både hode og kropp

Tekst og foto: Mette Møllerop.

– Jeg sitter med følelsen av at hver eneste gang det er en ny kontrakt, blir bemanningen skvist, sier klubbleder i SAFE i Coor, Anita Rugland.

Coor har pr i dag en kontrakt der de kun «leier ut» arbeidskraft. Kontrakten innebærer at bedriften ikke handler med varer, bare renhold og forpleining.

– Vi kan ikke tjene penger på gode innkjøpsavtaler med vareleverandører. Det er kun oss ansatte bedriften tjener penger på.

Anita Rugland har jobbet 36 år i Nordsjøen. I løpet av alle disse årene er svært mye forandret.

Utrolig mange arbeidsoppgaver er forsvunnet, og det er dessverre mange av de letteste oppgavene som er borte.

– Et eksempel er renhold av rom. Tidligere ble mange fellesrom rengjort hver dag, ja noen, gjerne flere ganger om dagen. Nå er renholdsintervallene sjeldnere, gjerne bare en gang i uka, og vi møter rom som er derfor er mer skitne og mer arbeidskrevende.

Et annet eksempel på arbeidsoppgaver forpleiningen hadde tidligere, er kjøring av kino. Dette er nå erstattet av teknologi. Alle har tv på rommet og ellers går det i data.

– Teknologien har overtatt en rekke arbeidsoppgaver, og det tyngste arbeidet er hovedsakelig det som er igjen til oss.

At arbeidet er tungt, merkes godt av en arbeidsstokk som også blir stadig eldre. Når nedbemanningene har tatt sitt av den yngste delen av de ansatte, blir det en noe ensidig alderssammensetning som må ta støyten for endrede arbeidsoppgaver, selv om Anita Rugland påpeker at noen tunge arbeidsoppgaver heldigvis har forsvunnet i løpet av årene også.

– Vi blir ikke yngre, og det merkes jo på kroppen. Det vi nå sitter igjen med, er renhold og catering.

Det jobbes etter kravene til INSTA 800, et system som er utviklet for å fastsette, bedømme og bestille renholds kvalitet. Om systemet sier Rugland at det er krevende.

– Det kan være slitsomt å alltid skulle ha hodet med seg og vurdere hva som er godt nok i henhold til kontrakten. Vi har et fysisk tungt arbeid og de forskjellige renholdsnormene krever også at vi virkelig må bruke hodet i tillegg til kroppen. Vi skal vurdere alt inni et rom for å avgjøre hva som skal gjøres for at det blir rengjort etter avtalt kvalitet. Det å vurdere «godt nok» kan kjennes personlig, og enten man vil eller ei, kan det bli en stressfaktor.

Sykefraværet er høyt også i Coor

På lik linje med de øvrige forpleiningsbedriftene er sykefraværet høyt.

– Vi tillitsvalgte blir spurt av ledelsen hva vi kan gjøre for å få sykefraværet ned. Jeg spør meg: er vi riktig bemannet når sykefraværet er så høyt?

Arbeidsmiljø og trivsel er et viktig stikkord.

– Ledelsen er opptatt av om vi har slark i organisasjonen. Med det menes det at har vi ti minutter ledig tid her, fem minutter der, skal det brukes til jobb, ikke pauser. Men med det fysisk tunge arbeidet og de belastningene vi har, er det nærmest utopi å tro at vi kan gå non-stop i 11 timer. Vi må kunne ta en pust i bakken om vi er slitne, utover de tilmålte pausene.

Hva med helsesertifikatene? Opplever dere at stadig flere mister disse?

– Ja, her tenker jeg vi er på linje med de øvrige. Vi har mistet for mange i år, og det er uten tvil en konsekvens av lang og tro tjeneste. Bemanningssituasjonen i kombinasjon med arbeidsmengde gjør nok også sitt.

Medarbeiderinvolvering

Hvem har best grunnlag for å vurdere materialvalg på området gulv, møbler og tilsvarende utstyr. Hvem vet hva som egner seg best og er enklest i forhold til renhold og vedlikehold. Er det de som jobber med renhold av disse elementene til daglig eller er det planleggere på land?

Et eksempel fra nyere tid er problemer med fingeravtrykk på stolene i messa på en av installasjonene. Det har også vært problemer med flisene som ble valgt.

Det er lett å bli forbannet når man som arbeidstakerrepresentant sitter i kjøkkenprosjektet som skal planlegge og legge forholdene til rette for at riktige valg blir gjort, ser at dine vurderinger og forslag ikke blir tatt hensyn til.

– Jeg var arbeidstakerrepresentant for prosjektet, og påpekte tidlig i prosessen at vi måtte få se alternativene på møblene og flisene nettopp for å få se, og ikke minst kjenne på overflatene, for å kunne velge det som var mest hensiktsmessig for bruken og renholdet. Jeg påpekte også nettopp dette med faren for fingermerker på stolene.

Det endte med at noen i Statoil selv bestemte hvilke fliser og møbler som skulle kjøpes inn.

Det er direkte klanderverdig at all medvirkning faller bort i sluttfasen når de viktige valgene for arbeidsplassen for renholderne skal tas, sier Rugland.

– Det er vi renholdere som ser fallgruvene og som kan bidra til gode valg av overflater. De dårlige valgene representanter for Statoil har tatt, påvirker direkte vår arbeidsmengde og vårt arbeidsmiljø. Når skal de lære?

Trivsel er god «medisin»

At trivsel på arbeidsplassen er en viktig faktor for å få ned sykefraværet, er det ingen tvil om, mener lederen i Coor-klubben. Vi ser at velferdstilbudet skvises år for år. Rugland mener at for å få ned sykefraværet er det er viktig at folk føler en slik trivsel at de ønsker seg ut på jobb, selv om de har litt vondt, i stedet for å velge å fortsatt være sykemeldt. Med dette mener hun ikke at folk er sykemeldt uten grunn. På ingen måte, men, der de er i overgangen mellom å være syk eller frisk kan en fantastisk trivsel på arbeidsplassen være det som får personen til å velge å gå tidligere tilbake til arbeid.

– Det er operatøren som legger føringene for mengden velferdstilbud, og vi ser jo at det er færre tilbud vi tilgodeses med.

Det kuttes ned på ekstern underholdning, blant annet i høytider som jul og nyttår. Før hadde vi underholdning jul, nyttår, påske, 17.mai, St. Hans, you name it, og det var gøy. I stedet blir nå alle ansatte oppfordret til å lage egen underholdning selv.

– Det gjør noe med folk å bli bedt om å lage underholdning. Noen ganger er det kjekt, men det er ikke alltid man har kapasitet til å være så kreativ etter 12-timer lange

Dere føler dere kanskje litt lite verdsatt?

– Ja, det kan du gjerne si, sier Anita Rugland stille.

Anita Rugland
Anita Rugland
illustrasjons foto
illustrasjons foto
illustrasjons foto
illustrasjons foto