Foreløpig er Super Puma et uaktuelt tema i Nordsjøens helikoptertransport

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Selv om Luftfartsmyndighetene opphevet flyforbudet av Super Puma-helikoptre, er det uaktuelt for operatørene på norsk sokkel å sette dem inn i drift igjen.

Motstanden er stor og tydelig fra fagforbundene som har medlemmer som bruker helikopter som transportmiddel til og fra arbeidsplassene sine.

Den er så stor at den i desember 2016 resulterte i en felles uttalelse fra ni forbund sendt til samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen. Her ble det gitt tydelig beskjed om at norske myndigheter ikke måtte la seg presse til å oppheve flyforbudet slik EASA (European Aviation Safety Agency) gjorde i oktober.

I uttalelsen skrev de blant annet:

«Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR oppdrag på norsk sokkel. Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29.april i år, hvor 13 mennesker mistet livet, om flyforbudet blir fjernet.
Forbundene SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, ElogIT og FLT slår fast at mange medlemmer opplever frykt ved tanken på igjen å måtte fly helikoptertypen, og at mange ikke ville klart en slik belastning. Tilliten til de nevnte Super Puma helikoptrene er borte offshore. Fagforbundene mener at myndighetene og oljeselskapene må legge stor vekt på passasjerenes opplevde sikkerhet.»

Glad for operatørenes holdning

Vi er glade for at selskapene fortsatt opprettholder forbudet, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE.

– Samtidig må vi følge med og være på vakt. Når det har gått en tid, og «garden» senkes, kan det skje at Super Puma plutselig er i lufta igjen. Man vet aldri om selskapene plutselig er i en situasjon hvor helikopteret blir en nødløsning, eller forbedringer på helikoptertypen får selskapet til å ta det i bruk igjen.

Det vil ikke bli godtatt?

– Nei, vårt standpunkt er at aldri skal noen som jobber i næringen bli tvunget om bord.

Vil man kunne nekte å gå om bord uten at det får konsekvenser?

– Da er det absolutt en fare for at oljearbeideren kan miste jobben. Det viktigste hinderet vi har mot slike konsekvenser, er å sikre oss at Super Puma-helikoptre ikke tas i bruk igjen.

Er det noen fare for at utenlandske selskaper på norsk sokkel, eller mindre, norske selskap tar helikoptertypen i bruk?

– Det er nok ikke noen stor fare her, men som jeg sa, man skal ikke være naive i forhold til en slik problemstilling. Britiske selskap derimot, har ikke tatt det samme standpunktet som sine norske «kolleger». Britiske oljearbeidere har satt i gang en kampanje for å hindre dette. Norske fagforbund er sterke, men vi tenker likt.

Slik var situasjonen for noen uker siden:

Meldingen fra tilsynet kom i starten på «fellesferien»

På kvelden fredag 7. juli, sendte Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) ut en felles melding der de kunngjorde at de hadde til hensikt å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene H225LP og AS332L2. Disse helikoptrene har stått på bakken i Norge og Storbritannia siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, der 13 personer omkom.

Hvem tar ansvaret dersom en skulle få en ny ulykke med Super Puma, spør Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE?

– Før Havarikommisjonen har konkludert i en endelig rapport og man er sikre på hvorfor ulykken skjedde, velger Luftfartstilsynet å si ja til å ta i bruk disse helikoptrene igjen.  En vet ennå ikke den bakenforliggende årsaken til at et av planetgirene i helikopterets girboks røk. Så lenge en ikke vet årsaken og feilen utbedret, bør disse helikoptrene fortsatt stå på bakken og ikke tas i bruk igjen på norsk sokkel.

Airbus sine modifikasjonstiltak er ikke nok til at man kan være sikre på at det ikke vil kunne skje en ny ulykke med de aktuelle helikoptrene, mener Aleksandersen.

– Senest på søndag så vi på TV2 nyhetene at det eksisterende deteksjonssystemet i disse helikoptrene bare har 12 prosent sjanse til å fange opp metallspon i girkassen.

SAFE mener det er svært lite tillitsvekkende at det norske Luftfartstilsynet nå velger å følge de europeiske luftfartsmyndighetenes (EASA) spor, og opphever flyforbudet før en endelig rapport foreligger.

– Vi har ikke råd til å sette disse Super Puma-helikoptrene i drift igjen før vi er helt sikre på at det ikke vil skje en tilsvarende ulykke igjen og minner om at det i 2009 skjedde en tilsvarende ulykke på britisk sokkel som kunne forhindret Turøy-ulykken.

Super Puma helikoptrene tas ikke i bruk med det første

SAFE understreker at Super Puma-helikoptrene trolig ikke vil fly offshore i Norge med det første, siden det vil ta tid å klargjøre maskiner som har stått i ro i over ett år og fordi det er nødvendig å utføre en rekke tester og modifikasjoner på helikoptrene. SAFE kjenner heller ikke til oljeselskap på norsk sokkel som er villig til å ta helikoptertypen i bruk igjen.

Ble ikke orientert i forkant.

SAFE ble ikke informert på forhånd om at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet for disse Super Puma helikoptrene.

– Vi er svært skuffet over at vi som representerer passasjerene ikke er orientert om beslutningen i forkant Det er videre lite tillitsvekkende at et norsk myndighetsorgan som Luftfartstilsynet går ut med så viktig informasjon som for tusenvis av ansatte i petroleumssektoren en sen fredag kveld, rett før fellesferien.

Møte 14. juli

Roy Erling Furre, 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, viser til et møte innkalt av Luftfartstilsynet som skulle holdes 14. juli.

– Møtet skal tas etter beslutningen er tatt, og det tyder på at tilsynet ikke regner med at innspill fra partene har noen betydning. Det er svært sannsynlig at dette blir et møte hvor Luftfartstilsynet vil bli stilt til veggs.

Han forteller at det nå jobbes med å få selskapene til å forstå at de bør finne andre og tryggere samarbeidspartnere blant helikopterleverandørene.

Tilliten til både Airbus og Super Puma er nå borte. Foreløpig har selskapene sagt at de ikke vil ta i bruk Super Puma. Det er vi glade for, og vi håper ingen endrer dette standpunktet.

Standpunktet bekreftes av Statoil og Phillips

– Vi tar Luftfartsmyndighetenes beslutning til etterretning, men dette har ingen praktisk betydning for våre operasjoner i Norge, sier ConocoPhillips sin kommunikasjonssjef, Stig Kvendseth til Stavanger Aftenblad.

I Statoils interne informasjonskanal, Entry, bekrefter Statoil det samme standpunktet.

«Statoil vil ikke benytte helikoptertypene Airbus EC225 og AS332 L2
Luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia vil oppheve forbudet mot å fly Airbus EC225 og AS332 L2 den 14. juli. Statoil har ingen kontrakter som involverer bruk av disse helikoptrene, og har heller ingen planer om å ta helikoptertypene i bruk.
Luftfartstilsynets flyforbud ble innført umiddelbart etter Turøy-ulykken den 29. april i 2016. Sommeren 2016 innførte også de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA) flyforbud for disse helikoptertypene. I oktober 2016 opphevet EASA flyforbudet, mens forbudet altså har vært opprettholdt av myndighetene i Norge og Storbritannia inntil nå.
I begrunnelsen for opphevelsen av flyforbudet skriver Luftfartstilsynet at årsaken er at det innføres helt nye, og svært strenge sikkerhetstiltak som vil gjøre det trygt å fly med disse helikoptrene.

Statoil tar luftfartsmyndighetenes avgjørelse til etterretning, men vi har ingen planer om å bruke denne helikoptertypen i våre operasjoner, selv om flyforbudet nå oppheves, sier Philippe F. Mathieu, leder for Felles Driftsstøtte.

Ifølge Norsk olje og gass har heller ingen andre av deres medlemsselskaper umiddelbare planer om å ta i bruk helikoptertypene.»

Ifølge Norsk olje og gass har heller ingen andre av deres medlemsselskaper umiddelbare planer om å ta i bruk helikoptertypene.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen
Foto: CHC
Foto: CHC