Kan du dette?

 1. I hvilken amerikansk delstat ligger byen Fort Worth?
 2. Hva slags møbel er en kanape?
 3. Hva er den norske tittelen på Victor Hugos roman som på fransk heter Les Miserables?
 4. Hva heter ungdomsorganisasjonen til Senterpartiet?
 5. Hva er fremmedordet for matskjønner?
 6. Hvilken norsk forfatter har skrevet romanen Koloss?
 7. Hvilken diktform har navn etter en by i Irland?
 8. Hvilket år kom Bob Dylans legendariske dobbeltalbum Blonde on Blonde ut?
 9. Hva heter hovedstaden i Ukraina?
 10. For hvilke to idrettsgrener ble Ole Ellefsæter tildelt Egebergs ærespris?
 11. Hvilken farge har edelsteinen safir?
 12. Hvilken gruppe vil primært bli forbundet med musikkformen western swing?
 13. Hvilket navn på en frukt er samtidig benevnelsen på en kinesisk embetsmann?
 14. Hvilket år ble Vest – og Øst – Tyskland slått sammen til en stat?
 15. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet Au?
 16. Hvilket år kom Clash – albumet «London Calling» ut?
 17. Hva er den psykiatriske betegnelsen på ungdomssløvsinn?
 18. Hva er det norske navnet på den vitenskapen som på engelsk heter «political science»?
 19. Hva betyr forstavelsene tele- ?
 20. Hvem lot den senere kunstnerboligen i Oslo – Grotten – oppføre?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz