Kan du dette?

 1. Byen Krakow fins i Polen. Hva heter den byen i Ukraina som har et tilnærmet likelydende navn?
 2. Hva heter Donald Duck i Danmark?
 3. Hva var det tidligere navnet på Helsetilsynet?
 4. Hvor gammel ble arbeiderpartipolitikeren Haakon Lie?
 5. Hvilket år døde Elvis Presley?
 6. Hvem skrev diktet som begynner med: «Til lags åt alle kan ingen gjera»?
 7. Hvilket studium begynte Josef Stalin på?
 8. Hvilket år ble Sosialistisk Venstreparti (SV) dannet?
 9. Hva heter den tidligere redaktøren av Klassekampen som fylte 70 år i fjor?
 10. Hvilken farge har fargestoffet indigo?
 11. Hva er en plesken?
 12. Hvilken militær grad befinner seg mellom oberst og major?
 13. Hva slags dyr er en okapi?
 14. Fra hvilken by var forfatteren Franz Kafka?
 15. Hva består en kompott av?
 16. Hvilket år ble Høyre-politikeren Kåre Willoch født?
 17. Hva heter hovedstaden på Mallorca?
 18. Når ble de tidligere jugoslaviske delstatene selvstendige?
 19. Hvilke to byer i Rogaland grenser til hverandre?
 20. Hva het country – artisten som gikk under tilnavnet «The singing brakeman»?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz