Kontakt oss

SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Besøksadresse: Niels Juels gate 20, 4008 Stavanger
Postadresse: Postboks 145, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 39 00
www.safe.no

Ledere

Hilde-Marit Rysst (Leder)
Telefon 926 00 257, E-post: hilde-marit@safe.no

Roy Aleksandersen (Nestleder)
Telefon 906 54 208, E-post: royal@safe.no

SAFE TARIFF

Reidun Ravndal (Forbundssekretær Tariff)
Telefon 924 92 441, E-post: reidun@safe.no

Levard Olsen-Hagen (Jurist / Org.sekretær)
Telefon: 917 12 755, E-post: levard@safe.no

SAFE ADMINISTRASJON

Bjørn Tjessem (Adm.leder)
Telefon 900 42 387, E-post:: bjorn@safe.no

Torill Lorentzen (Kontorleder/Økonomi)
Telefon 975 99 937, E-post: torill@safe.no

Anita Fløisvik (Adm.medarbeider, kurs/konferanse, utdanningsfond)
Telefon 986 09 337, E-post: anita@safe.no

Anja Fjelde (Adm.medarbeider, medlemssystem, forsikring)
Telefon 922 30 063, E-post: anja@safe.no

Nils Petter Rønningen (Adm.medarbeider, ansvar medlemssystem, vervekampanjer)
Telefon 908 74 633, E-post: nils.petter@safe.no

SAFE informasjon

Mette Møllerop (Redaktør SAFE magasinet, nettside, informasjonsansvarlig)
Telefon 957 35 710, E-post: mette@safe.no

SAFE JURIDISK

Elisabeth Bjelland (Advokat)
E-post: elisabeth@safe.no, Telefon 51 84 39 00

Bernt Hodne (Advokat)
Telefon 930 53 443, E-post: bernt@safe.no

SAFE HMS

Roy Erling Furre (Forbundssekretær HMS)
Telefon 975 61 889, E-post: roy@safe.no

Halvor Erikstein (Org. sekretær/Yrkeshygieniker)
Telefon: 928 10 398, E-post: halvor@safe.no

SAFE Organisasjon

Stig Rune Refvik (Forbundssekretær Organisasjon
Telefon: 952 38 650, E-post: stig-rune@safe.no